#

Projekty

Dlouhodobé projekty

Férová škola

Zdravá škola

Recyklohraní

Jeden svět na školách

Ovoce do škol

Aktuální projekty

Experimentárium

Fakultní škola

Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice

Rozvíjíme technické myšlení a tvořivost

Přírodní zahrada v ZŠ T. G. Masaryka, Otrokovice

E-Bezpečí

Projektová výuka a klíčové kometence žáků

Digitální výchova

Doučování

Ukončené projekty

Učíme se navzájem

Minipodnikání na základní škole

Jazykové kompetence na základní škole

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

Technické dovednosti na základní škole

EU peníze školám

Modernizace přírodovědných učeben otrokovických ZŠ