#

Projekty

Dlouhodobé projekty

Férová škola

Zdravá škola

Recyklohraní

Jeden svět na školách

Ovoce do škol

Aktuální projekty

Experimentárium

Fakultní škola

Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice

Přírodní zahrada v ZŠ T. G. Masaryka, Otrokovice

E-Bezpečí

Digitální výchova

Doučování

Inovativní vzdělávání na TGM

Digitalizujeme školu

Ukončené projekty

Učíme se navzájem

Minipodnikání na základní škole

Jazykové kompetence na základní škole

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

Technické dovednosti na základní škole

EU peníze školám

Modernizace přírodovědných učeben otrokovických ZŠ

Projektová výuka a klíčové kometence žáků

Rozvíjíme technické myšlení a tvořivost

Digitalizujeme školu