#

Výchovné poradenství

Mgr. Jana Mrázová

Konzultační hodiny: 

po předchozí domluvě kdykoliv

Činnost výchovné poradkyně:

  • spolupracuje s pracovníky SPC a PPP
  • informuje zákonné zástupce žáků o možnostech využití odborných služeb
  • zprostředkovává styk s PPP a SPC, dává rodičům návrhy na odborná vyšetření, pomáhá se žádostmi o vyšetření
  • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči, provádí kontrolu následných vyšetření
  • sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství
  • podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými poruchami učení a kontroluje plnění tohoto plánu
  • těsně spolupracuje s metodikem prevence, speciálním pedagogem, školním psychologem