#

Výchovné poradenství

Mgr. Jana Mrázová576 771 659 nebo 576 771 662mrazova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě kdykoliv

Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

- spolupracuje s pracovníky SPC a PPP

- informuje zákonné zástupce žáků o možnostech využití odborných služeb

- zprostředkovává styk s PPP a SPC, dává rodičům návrhy na odborná vyšetření, pomáhá se žádostmi o vyšetření

- soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči, provádí kontrolu následných vyšetření

- sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství

- podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými poruchami učení a kontroluje plnění tohoto plánu

- těsně spolupracuje s metodikem prevence, speciálním pedagogem, školním psychologem