#

Sběr papíru 2023/2024

Vážení rodiče, 

i v letošním školním roce organizujeme sběr starého papíru ve spolupráci s firmou Kromexim a.s.

Sběr bude probíhat vždy poslední týden v měsíci u zadního vchodu školy naproti školního hřiště.                 

První termín je stanoven na čtvrtek 26. září 2023 od 14–18 hod. 

Další termíny jsou:  

31. 10. 2023

28. 11. 2023

30. 1. 2024

27. 2. 2024

26. 3. 2024

30. 4. 2024

28. 5. 2024

25. 6. 2024

Momentálně máme přislíbeno 1,50 Kč/kg, ale vše je závislé na vývoji cen trhu s papírem, který má v poslední době klesající tendenci.

Papír je nutné odevzdat do kontejnerů volně, tedy bez provázků či jiného svázání. 

Pokud se Vám papír nahromadí doma v době, kdy u školy není přistaven kontejner, můžete využít i sběr přímo v areálu Kromeximu, kde je otevřeno od pondělí do pátku v době od 7:00 –15:30 hod. Po příjezdu nahlásíte jméno naší školy, jméno žáka/žáků, kterým se kilogramy připisují. Potvrzení, které obdržíte, přineste prosím panu učiteli Štefankovi.

Adresa Kromexim: 

Kromexim a.s Kroměříž

Hulínská 3445/5

Kroměříž 76701

Nezapomeňte, že nejlepší sběrači budou na konci školního roku odměněni, a především si třída ponechává výtěžek, se kterým již může naložit dle vlastního uvážení.