#

Školská rada

Složení školské rady

Předseda ŠR:
Ondřej Wilczinski
Tajemník ŠR: 
Lukáš Macek

Zástupci pedagogického sboru: 
Lukáš Macek, Lukáš Petřík
Zástupci zřizovatele:
Ondřej Wilczinski, Michal Drábek
Zákonní zástupci:
Milana Čápová, Ludvík Kubí


Stálým hostem je ředitelka školy.

Dokumenty školské rady

Jednací řád ŠR

Právní rámec fungování ŠR