Výběr stravného na měsíc září (PDF/A)

Seznam alergenů (PDF)

Od 1. 9. 2014 je na naší škole zavedena možnost on-line objednávání obědů. Žáci od svých třídních učitelů obdrží přihlašovací jméno a heslo. Obědy lze přes tento objednávkový systém přihlásit do 14 hodin předchozího dne (pondělní oběd nejpozději v předcházející pátek do 14.00). Odhlásit oběd lze elektronicky až do 7.45 hodin téhož dne.

Stávající systém přes terminál u jídelny bude zachován ve stejném režimu jako dosud. Oběd musí být objednán nejpozději den dopředu, pouze po nemoci si žák bude moci přihlásit oběd ráno do 8.00 u vedoucí školní jídelny paní Husárové. Stejně tak zůstane zachována možnost odhlásit oběd e-mailem nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Husárové (husarova@zsotrtgm.cz; 576 771 667).

Návod pro on-line objednávání zde.

Doba výdeje:

11,00 hod. – 11,10 hod.Základní škola Otrokovice, Komenského
11,00 hod. – 11,30 hod.Cizí strávník
11,40 hod. – 13,50 hod.Žáci a zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice

Informace pro strávníky základní školy T.G. Masaryka Otrokovice

Je důležité, aby se každý strávník seznámil s vnitřním řádem školní jídelny, který je vyvěšen u vchodu do školní jídelny a uveřejněn na této internetové stránce. Jsou zde základní pokyny, které se týkají provozu školní jídelny.

Vnitřní řád ŠJ (PDF/A)

Přihláška ke stravování (PDF/A)

Odhláška ze školního stravování (PDF/A)

Ceny obědů platné od 1. 9. 2022

Od 1. 9. 2022 se zvyšují ceny obědů o 2 Kč. Důvodem jsou rostoucí ceny potravin.

Cena potravin je stanovena finančními normativy na nákup potravin tak, aby bylo možné dodržet výživové normy dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

Ceny stravného

3 – 6 let 29,- Kč

7 – 10 let 31,- Kč

11 – 14 let 33,- Kč

15 a více 36- Kč

Zaměstnanci 36,- Kč

Cizí strávník 103,- Kč

Platby stravného

Platba v hotovosti u vedoucí školní jídelny a to první tři dny v měsíci od 7.00 do 8.00. V odůvodněných případech je vedoucí jídelny ochotná provést platbu i v průběhu měsíce. Termíny prodeje budou vždy vyvěšeny na hlavních dveřích školy a na vstupních dveřích do školní jídelny.

Pokud by byla nějaká změna, strávníci budou včas informováni. Při prodeji strávník obdrží stvrzenku. Na stvrzence je uvedeno jméno strávníka, zůstatek Kč z minulého měsíce, vklad Kč, nový zůstatek Kč a přehled stravování za uplynulý měsíc. Zálohu na stravné vyšší než dva měsíce ŠJ nepožaduje, její úhrada je dobrovolným rozhodnutím zákonných zástupců žáka.

Platba bankovním převodem z účtu, která musí být zaplacena na měsíc dopředu se splatností k patnáctému dni v měsíci. Pokud možno nezasílejte peníze na měsíc červenec a srpen. U vedoucí školní jídelny si zjistíte variabilní symbol strávníka.

Číslo účtu 27-6261910237/0100 

Ztráta čipu

Bezdotykový čip stojí 100,- Kč. Po ukončení školní docházky nebo přestup na jinou školu se čip vrací vedoucí ŠJ, kde obdrží zpět danou zálohu. Pokud strávník ztratí nebo poškodí čip, musí zakoupit nový. Ztrátu čipu nahlásí vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje a tím zamezí jeho zneužití.

Stav konta zjistíme

  • na stvrzence, při platbě v hotovosti
  • telefonicky u vedoucí školní jídelny
  • na objednávkovém terminále ve školní jídelně
  • na webu školy při on-line objednávání

Odhlášky a přihlášky stravného

Obědy si strávníci objednávají pomocí čipu na objednávkovém terminálu umístěném ve školní jídelně. Ze stravování je nutno se přihlásit a odhlásit na terminále 24 hodin předem. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutné odhlásit objednané obědy. Následující den - první den nemoci lze oběd odhlásit do 8.00 hod.u vedoucí a to v kanceláři ŠJ, telefonicky (576771667) nebo odebrat jídlo do čistých přinesených nádob. V případě neodhlášení stravného následující dny, budou žákům odečteny z účtu věcné a osobní náklady podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Informace o stravování podá

Vedoucí školní jídelny Ludmila Husárová

Tel. číslo: 576771667