#

Školní jídelna

Rozcestník

Objednávky obědů

Výdej obědů

Cena a platba stravného

Dokumenty školní jídelny

Objednávky obědů

Obědy si strávníci objednávají pomocí čipu na objednávkovém terminálu umístěném ve školní jídelně nebo on-line pomocí webové aplikace zde.

Terminál

Ze stravování je nutno se přihlásit a odhlásit na terminále 24 hodin předem. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutné odhlásit objednané obědy. Následující den - první den nemoci lze oběd odhlásit do 8.00 hod u vedoucí a to v kanceláři ŠJ, telefonicky, emailem odebrat jídlo do čistých přinesených nádob. V případě neodhlášení stravného následující dny, budou žákům odečteny z účtu věcné a osobní náklady podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Webová aplikace

Žáci od svých třídních učitelů obdrží přihlašovací jméno a heslo. Obědy lze přes tento objednávkový systém přihlásit do 14 hodin předchozího dne (pondělní oběd nejpozději v předcházející pátek do 14.00). Odhlásit oběd lze elektronicky až do 7.45 hodin téhož dne.

Návod pro on-line objednávání zde.

Výdej obědů

11,00 hod. – 11,10 hod.Základní škola Otrokovice, Komenského
11,00 hod. – 11,30 hod.Cizí strávník
11,40 hod. – 13,50 hod.Žáci a zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice

Dietní stravování

Škola zajišťuje dietní stravování. Jídelní lístek vytváří vedoucí stravování zvlášť pro diety bezlepkové a zvlášť pro alergii na mléčnou bílkovinu. Strávníci s dietním omezením si stravu nevybírají, vedoucí stravování vybere vhodné jídlo sama.

Ceny stravného

Cena potravin je stanovena finančními normativy na nákup potravin tak, aby bylo možné dodržet výživové normy dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

3 – 6 let31,- Kč
7 – 10 let33,- Kč
11 – 14 let35,- Kč
15 a více let38,- Kč
Cizí strávník89,- Kč

Platby stravného

Platba v hotovosti

U vedoucí školní jídelny a to první tři dny v měsíci od 7.00 do 8.00. V odůvodněných případech je vedoucí jídelny ochotná provést platbu i v průběhu měsíce.

Platba bankovním převodem z účtu

Musí být zaplacena na měsíc dopředu se splatností k patnáctému dni v měsíci. Pokud možno nezasílejte peníze na měsíc červenec a srpen. U vedoucí školní jídelny si zjistíte variabilní symbol strávníka.

Číslo účtu

27-6261910237/0100 (Komerční banka)

Ztráta čipu

Bezdotykový čip stojí 100,- Kč. Po ukončení školní docházky nebo přestup na jinou školu se čip vrací vedoucí ŠJ, kde obdrží zpět danou zálohu. Pokud strávník ztratí nebo poškodí čip, musí zakoupit nový. Ztrátu čipu nahlásí vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje a tím zamezí jeho zneužití.

Stav konta zjistíme

  • na stvrzence, při platbě v hotovosti
  • telefonicky u vedoucí školní jídelny
  • na objednávkovém terminále ve školní jídelně
  • na webu školy při on-line objednávání

Dokumenty školní jídelny