#

Školní metodik prevence

  • metodická, koordinační a informační činnost
  • organizace, realizace, zajištění preventivních programů a besed
  • práce se třídou, komunitní kruhy
  • aktivity v rámci prevence rizikového chování
Mgr. Ivana Bezděková576 771 652bezdekova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny: pro žáky denně mezi 7.00 a 7.30, pro rodiče po předchozí domluvě kdykoliv (telefon, e-mail).