#

Školní koordinátor podpory nadání

Mgr. Hana Úlehlová

Konzultační hodiny:  

po předchozí domluvě

Činnost koordinátora podpory nadání

  • Vyhledávání a identifikace žáků s potenciálem a nadáním ve škole
  • Nastavování, realizace, evaluace a udržování Systematické podpory nadání ve škole
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními za účelem diagnostiky, poradenství a nastavení individuálních vzdělávacích plánů pro nadané
  • Rozvoj vzdělávací a výchovné nabídky pro nadané a podpora nadání v rámci školy
  • Orientace v mimoškolní nabídce pro podporu nadání a spolupráce s externími subjekty
  • Komunikace problematiky podpory nadání s odbornými pracovníky školy a vedením školy
  • Komunikace problematiky podpory nadání vůči zákonným zástupcům žáků

Užitečné odkazy