#

Školní psycholožka

Mgr. Andrea Savčáková

Kontakt

576 771 660

psycholog(@)zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny:

Po předchozí osobní, telefonické nebo e-mailové domluvě

Děti mě mohou oslovit kdykoliv mě uvidí v prostorách školy nebo v mé pracovně.

V případě potřeby je možné mi rovněž zanechat vzkaz ve schránce u mých dveří – najdete mě v 1. patře naproti kancelářím vedení školy.

Činnost školního psychologa

  • individuální práce se žáky (konzultace, poradenství)
  • práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě apod.
  • pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv
  • preventivní a intervenční aktivity spolupráce při řešení výukových a výchovných obtížích
  • náslechy ve třídách
  • konzultace pro učitele a rodiče
  • spolupráce se členy školního poradenského pracoviště

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí. Informace získané z rozhovorů jsou důvěrné a nejsou bez vědomí a svolení poskytovány dalším osobám. S citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Kdykoliv Vás něco trápí....

Mnoho z Vás si možná pokládá otázku, kdy mě můžete oslovit, KDY ZA MNOU MŮŽETE PŘIJÍT. Na to neexistuje žádné pravidlo či omezení. Jednoduše kdykoliv Vás něco trápí…

Důvody mohou být rozmanité. Navštívit mě může například…

…žák, který…

…má problém se spolužáky, s kamarády, necítí se ve třídě dobře.

…si nerozumí s učiteli.

…má obtíže doma, s rodiči, se sourozenci.

…má problémy s učením, nebo neví, jak se má učit

…se cítí osaměle, smutně, něco jej trápí.

…si potřebuje popovídat a neví s kým.

…potřebuje poradit s výběrem dalšího studia

…má z něčeho strach a rád by si o tom s někým promluvil.

…rodič, který…

…má pocit, že jeho dítě má problémy se spolužáky.

…zjišťuje výchovné problémy s dítětem.

…objeví výukové problémy a neprospívání u svého dítěte.

…má pocit, že učitelé nerozumí jemu ani dětem.

…chce svému dítěti více porozumět.

…si chce popovídat o rodičovství.

…má dítě, které se bojí chodit do školy, nebo se mu do ní chodit nechce.

…učitel, který…

…řeší výukové problémy svých žáků.

…řeší výchovné problémy žáků.

…cítí narušení v třídním kolektivu.

…chce pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.

…chce pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.

…potřebuje radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

…chce více poznat svoje žáky.

…si chce jenom popovídat o učitelském povolání a dění na škole.