#

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023 (včetně). Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro celý Zlínský kraj stanoveny od 13. února do 19. února 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od  1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024  začne v pondělí 4. září 2023.

Třídní schůzky

První společné třídní schůzky pro 1. - 9. ročník proběhnout v úterý 13. září 2022 od 15.30 hodin pro I. stupeň a od 16.00 hodin pro II. stupeň.

Druhé společné třídní schůzky pro 1. - 9. ročník proběhnout v úterý 6. června 2023 od 15.30 hodin pro I. stupeň a od 16.00 hodin pro II. stupeň.

Dále budou probíhat pro 2. - 9. ročníky od října 2022 do května 2023 tzv. tripartity (schůzka ve složení učitel - rodič - žák).

Během školního roku mají rodičové možnost využít po dohodě s vyučujícím možnost osobní konzultace ohledně prospěchu a chování.