#

Fakultní škola

Základní škola T. G. Masaryka se stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
Dne 13. října 2014 podepsala ZŠ TGM Dohodu o spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc (dále jen PřF UP)a získala tak právo používat označení Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.

Škola tak splnila kritéria pro přiznání tohoto označení a to zejména to, že ve škole je realizována kvalitní výuka přírodovědných předmětů kvalifikovanými a kreativními učiteli, škola má dobré pomůckové, materiální a technické vybavení pro výuku těchto předmětů, vedení školy a učitelé přírodovědných předmětů mají zájem na vzájemně dobré komunikaci s pracovišti PřF UP a vedení školy a jednotliví učitelé mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů.

A jak budeme spolupracovat? Obě strany se dohodly na několika oblastech spolupráce:

  1. Podpora zájmu o přírodovědné obory – odborné exkurze a popularizační akce na PřF UP v Olomouci, terénní výuka na základní škole, realizace přednášek a propagace a popularizace přírodovědných oborů nejen ve škole ale i mezi další spolupracující subjekty

  2. Vyhledávání a vedení talentovaných žáků – spolupráce na vedení zájmových útvarů, společná organizace odborných soutěží žáků

  3. Příprava budoucích učitelů – ZŠ umožní realizaci pedagogických praxí studentů PřF UP, dle možností umožní provádět didaktické výzkumy, obě strany budou spolupracovat na tvorbě výukových materiálů

  4. Společné grantové projekty – spolupráce při vyhledávání, přípravě a případné realizaci vhodných grantových projektů

  5. Podpora dalšího vzdělávání učitelů


Našim společným cílem je tedy zájem o podporu rozvoje a zvyšování kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd.

Zapsala Mgr. Marta Zakopalová