#

Zdravá škola

ZŠ TGM Otrokovice – škola podporující zdraví

Dne 8. 2. 2011 jsme ve Státním zdravotním ústavu v Praze úspěšně obhájili náš projekt podpory zdraví na naší škole, kde jsme prezentovali naše školní aktivity. Jen namátkou vybíráme:

  • projekty směřující k zvyšování a zkvalitňování ekologického cítění našich dětí,

  • kroužky, které žáci v hojném počtu navštěvují,

  • projektové dny zaměřené na zdravý životní styl a správnou výživu,

  • besedy věnované prevenci sociálně patologických jevů,

  • soutěže související s lidovými tradicemi a zvyky,

  • akce pořádané ve spolupráci s hasiči nebo policií,

  • besedy se zajímavými občany Otrokovic,

  • kulturní akce,

  • práci s integrovanými dětmi a další.


Na závěr jsme převzali z rukou koordinačního týmu tohoto evropského projektu certifikát a byli jsme slavnostně zařazení do sítě škol podporujících zdraví.

Zapsaly Mgr. Šárka Fránková Chytilová, Mgr. Soňa Kubějová