#

Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Naše škola se v červnu 2014 stala partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010), ve kterém město uspělo a získalo tak finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Partnery projektu se stalo i dalších 9 základních škol území ORP Otrokovice. Spolu s nimi budeme podporovat žáky základních škol ohrožené školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Zároveň budeme podporovat spolupráci a vzdělávání učitelů základních škol v oblastech souvisejících s podporou ohrožených žáků. V rámci projektu dojde za tímto účelem a za účelem výměny zkušeností a dobré praxe v oblasti strategického řízení ve vzdělávání k užší spolupráci základních škol s dalšími organizacemi a institucemi v regionu.


V průběhu projektu budeme pro vybrané žáky tvořit individuální plány a poskytovat jim podporu např. formou doučování, individuálních konzultací, tripartitních schůzek atd. Po realizaci podpory vytvoříme případovou studii dokumentující žákův posun a reflektující zkušenosti s podporou.


Jedním z výstupů projektu je také Návrh lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice, do jehož tvorby se mohou zapojit také zájemci z řad rodičů.


Projekt potrvá do konce června 2015.

Závěrečná zpráva


V tomto školním roce jsme se, společně s dalšími devíti školami, zapojili do projektu realizovaného ORP Otrokovice “Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice,” jehož cílem bylo podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.


Za naši školu bylo vybráno celkem 39 žáků, kteří měli nejrůznější školní potíže: jednalo se především o problémy v českém a anglickém jazyce, v matematice a ve fyzice. Tyto obtíže byly často ještě podpořeny zvýšenou nejistotou dětí a mnohdy také nedostatečnou domácí přípravou. Na základě těchto zjištění byl ke každému dítěti přiřazen učitel odpovídajícícho předmětu, jež se dítěti, buď individuálně, nebo v rámci skupiny, po celý školní rok pravidelně po vyučování věnoval. Celkem bylo zapojeno 20 učitelů.


V květnu 2015 zástupci naší školy pak příklady dobré praxe prezentovali na konferenci tohoto projektu, která proběhla v Otrokovicích.


Kromě zmíněného doučování byly další aktivitou projektu vzdělávací semináře pro celý pedagogický sbor na témata : Stres, zátěž a syndrom vyhoření, Školení pro práci s informačními technologiemi – využití iPadů ve výuce na základní škole, Metodika (kompetence rodičů a pedagogů, vývoj procesů učení, dynamiky třídy, práce s rozvíjením talentů – jednotlivců a tříd a připravenost na nástup do prvního ročníku) a Právní odpovědnost učitelů, rodičů a žáků.


Současně po celý školní rok probíhalo i vzdělávání vedení školy. Toto vzdělávání bylo zaměřeno na rozvoj manažerských dovedností a prohlubování znalostí zákonných norem, které ohraničují rámec fungování základní školy.


Zapsala Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy