#

Inovativní vzdělávání na TGM

Se školním rokem 2023/2024 začíná naše škola s realizací nového projektu Inovativní vzdělávání na TGM v rámci operační programu Jan Amos Komenský (OP JAK) výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Navazujeme tak na v minulosti uskutečněné „Šablony I, Šablony II a Šablony III“.


Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název školního projektu: Inovativní vzdělávání na TGM

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006343

Období realizace: 1. 7. 2023 - 30. 6. 2025