#

Učíme se navzájemZŠ TGM od 1. srpna 2017 vstupuje do realizace dvouletého projektu, který je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu

Učíme se navzájem, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005515

Doba realizace

1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Příjemce dotace

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

Cílem tohoto projektu je

  • podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání

  • vzájemné vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů

  • pomoc žákům při společném vzdělávání, žákům bude umožněno navštěvovat aktivity – klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub a taky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem