#

Digitální výchova

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola

Název projektu: Digitální výchova

Cílová skupina: žáci 7. ročníku, rodiče školy, pedagogičtí pracovníci

Realizace projektu: leden – prosinec 2022

spoluúčast organizace Replug me O2 Chytrá škola, www.o2chytraskola.cz, www.nadaceo2.cz

O2 Chytrá škola je projekt nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

Replug me pomáhá lidem žít smysluplnější život v digitální době. Prakticky a zážitkově učí zvládat informační a digitální přetížení a ukazuje způsoby, jak si od technologií udržet zdravý odstup. Umění odpojit se, je v přehlcené době velkým benefitem nejen pro mentální zdraví, ale i pro vztahy, pracovní a osobní růst.

Na základě dlouholetého výzkumu, přes 400 workshopů a přednášek a práce s 8 000 dětmi a 5 000 rodiči a učiteli vyvinuli odborníci z Replug me preventivní projekt Digitální výchova. Metodicky projekt spojuje psychologii, zahraniční výzkum i vlastní poznatky z práce s dětmi a dospělými.

Replug me a jejich projekt jsme si vybrali právě kvůli propojení odborné teorie a praxe a kvůli systematické a dlouhodobé spolupráci se žáky i pedagogickými pracovníky.

Replug me se skládá z týmu především psychologů, kteří v rámci vlastní praxe pracují ve školním prostředí s dětmi i dospívajícími. Obsah seminářů je jimi vytvořený na základě odborných poznatků, zároveň se neustále aktualizuje podle potřeb a zkušeností žáků, rodičů a učitelů, kteří se seminářů účastní. Za poslední dva roky na téma digitálního závislosti lektoři z Replug me proškolili přes 2000 dětí a přes 1000 rodičů a učitelů. Intenzivně se také věnovali vývoji dlouhodobějšímu preventivnímu projektu Digitální výchova.

Replug me bylo dvakrát nominované na ceny SDGs, v roce 2020 na mezinárodní ocenění SocialMarie. V letošním roce byla zakladatelka Replug me Karolína Presová zařazena do výběru FORBES 30pod30.

Cíle projektu Digitální výchova:

- vzdělat děti, rodiče a učitele tak, aby rozuměli online prostoru v jeho komplexnosti a dokázali se v něm zdravě pohybovat. Cílem není jednorázová návštěva ve třídě, ale vytvořit pro téma pevný základ v metodice a předat praktické rady a tipy, jak na digitální well-being v běžném životě. Po ukončení programu na každé škole zůstane odborně proškolený ambasador, který bude v kontaktu s odborníky z Replug me následující roky. Bude dostávat metodické podklady a aktuality a stane se "prvním učitelem" Digitální výchovy na škole.

- otevřít témata, která se týkají méně viditelných, ovšem o nic méně frekventovaných rizik digitálního prostoru, zaměřená na mentální zdraví, sebereflexi a vliv online prostředí na mentální vývoj dětí a dospívajících.

- rozvinout potřebné digitální kompetence

Digitální kompetence u žáků:

· schopnost kriticky přemýšlet nad obsahem online světa

· znalost působení digitálních technologií na naši psychiku, práceschopnost a vztahy

· získat praktické dovednosti, jak zmírnit negativní vlivy a zvýšit benefity

Digitální kompetence u učitelů:

· znalost působení digitálních technologií na naši psychiku, práceschopnost a vztahy

· schopnost pracovat s tématem digitálních technologií ve třídách