#

Technické dovednosti na základní škole


Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název operačního programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa, oblast podpory:

7.1 – Počáteční vzdělávání – Zvyšování kvality ve vzdělávání (výzva 57)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0885

Název projektu: Technické dovednosti na základní škole

Zaměření projektu: projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy – rozvoj polytechnických dovedností žáků a pedagogických pracovníků na základní škole

Doba trvání projektu: září 2015 – prosinec 2015

V rámci tohoto projektu škola realizuje 2 klíčové aktivity

1) Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

2) Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy