#

Experimentárium

Naše škola se zapojila do ročního projektu EXPERIMENTÁRIUM. Ten je součástí projektu financovaného z Evropského sociálního fondu. Jeho hlavním smyslem je motivace žáků základních škol ke studium technických a přírodovědných oborů. Experimentárium chce žákům ukázat, jak může být věda zajímavá, interaktivní a hravá.


V rámci projektu se žáci zúčastní odborné přednášky z chemie, aktivity LARP s projekcí 3-D kina, prohlídky expozic a práce ve vybrané expozici v Experimentáriu v areálu Střední průmyslové školy na Štěrkovišti a vybereme si nějakou zajímavou exkurzi. Součástí projektu je zadání dlouhodobého úkolu, který vypracovávají žáci během celého školního roku.


V 3D kině se budou žákům promítat vědeckopopulární filmy. V Experimentáriu je celkem osm expozic, které jsou zaměřeny na fyziku, chemi a biologii. Biologická expozice je zaměřena na člověka a jeho smysly, porovnání se strojem, zajímavé oblasti ze světa kriminalistiky, forenzní techniky, otisky prstů a další. S tím souvisí fyzikální expozice věnovaná mechanice a jednoduchým strojům, využití energií, elektřiny a magnetismu. V další expozici najdou žáci obráběcí stroje. Smyslem je zajímavým způsobem ukázat základní principy obrábění a probudit kladný vztah k technice. V poslední expozici se ukazuje moderní technologie v domácnosti, se kterými žáci přicházejí běžně do styku.


Zapsala Mgr. Jana Mrázová