#

Jazykové kompetence na základní škole


Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název operačního programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa, oblast podpory:

7.1 – Počáteční vzdělávání – Zvyšování kvality ve vzdělávání (výzva 56)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1056

Název projektu: Jazykové kompetence na základní škole

Zaměření projektu: projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy, výuku cizích jazyků ve škole a rozvoj čtenářské gramotnosti žáků

Doba trvání projektu: červenec 2015 – prosinec 2015

V rámci tohoto projektu škola realizuje 3 klíčové aktivity

1) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

2) Zahraniční jazykový kurz pro učitele

3) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky