#

Výběr za stravné a čipy na měsíc prosinec

30. 11. 2020 7.00 - 8.00 hod.

1. 12. 2020 7.00 - 8.00 hod.

Platba převodem 1. 12. 2020 - 15. 12. 2020

Platba za stravné hotově nebo převodem z účtu na účet 27 – 6261910237/0100, variabilní symbol strávníka zjistíte u vedoucí ŠJ.

Záloha na bezdotykový čip činí 100,- Kč, při ztrátě musí strávník zakoupit nový. Aktivovaný čip je možno nahradit ISIC kartou.

Po ukončení školní docházky nebo při přestupu na jinou školu vraťte čip vedoucí ŠJ, kde obdržíte zpět danou zálohu.

Ze stravování je nutno se odhlásit na terminále 24 hodin předem. První den nemoci lze oběd odhlásit do 8.00 hod. u vedoucí ŠJ, telefonicky 576 771 667 nebo odebrat jídlo do čistých přinesených nádob.

V případě neodhlášení stravného následující dny, budou žákům odečteny z účtu věcné a osobní náklady podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Z důvodů rekonstrukce školní jídelny prodej stravného v kabinetě tělesné výchovy. Dveře číslo 113 u paní učitelky Mgr. Sadková Jaroslava.

Zapsala vedoucí ŠJ Ludmila Husárová