#

Vrácení přeplatků na stravném


Všem strávníkům, kteří končí tento školní rok docházku, bude vrácen přeplatek na stravném, a to po předložení vyplněného tiskopisu „Odhláška ze školního stravování“.

Obdrží ji v kanceláři školní jídelny, najdete ji také na www.zsotrtgm.cz/jidelna

Po odevzdání vyplněné odhlášky Vám bude v kanceláři školní jídelny vyplacen přeplatek za stravné do 300,-Kč a záloha za čip 100,- Kč v hotovosti, karty se nevrací

Zůstatek peněz za stravné nad 300,-Kč Vám bude zaslán na číslo účtu, které doplníte na odhlášku

Provoz kanceláře školní jídelny od 25. 6.2022 do 30. 6.2022 od 7,00 - 8,00 hod.