#

Stávka 27. 11.


Vážení rodiče,


Chci Vás informovat, že se naše škola zapojí do plánované stávky, která proběhne v pondělí 27. listopadu. Stávkou bychom chtěli zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství. Chceme mít možnost dále rozvíjet děti v jejich nadání, dělit hodiny a pracovat s žáky aktivně. Chceme zachovat asistenty pedagogů ve třídách tam, kde je potřebujeme a kde pomáhají v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přejeme si, aby bylo možné odpovídajícím způsobem ohodnotit práci nepedagogických pracovníků – kuchařek, uklízeček a provozních zaměstnanců. Bez nich si nedovedeme chod školy představit.

Škola však v tento den zůstane částečně otevřená a výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu, protože každý den, kdy se naše děti rozvíjí směrem k lepšímu já, je důležitý.

Dovolujeme si vás však upozornit na to, že v tento den nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.
Pracujeme na tom, abychom dětem zajistili náhradu oběda ve formě studeného balíčku – bagety. Zvažte prosím, zda této možnosti využijete.

Podrobnější informace byste měli obdržet od třídních učitelů.

Jsme si vědomi, že způsobíme řadě z vás komplikace. Nicméně současná situace nás k tomuto kroku nutí, neboť proklamovaná priorita vlády – vzdělávání- zatím zůstává pouze jen na papíře a v prohlášeních, nikoliv v koncepční a systematické práci řídících orgánů.

Doufám, že nás pochopíte a podpoříte nás v tomto rozhodnutí.

za všechny zaměstnance ZŠ TGM

Marta Zakopalová, ředitelka školy