#

Školní metodik prevence

Mgr. Ivana Bezděková

  • metodická, koordinační a informační činnost
  • organizace, realizace, zajištění preventivních programů a besed
  • práce se třídou, komunitní kruhy
  • aktivity v rámci prevence rizikového chování

Konzultační hodiny: pro žáky denně mezi 7.00 a 7.30, pro rodiče po předchozí domluvě kdykoliv (telefon, e-mail).