#

Online prohlídka Jaderné elektrárny Dukovany


Letošní rok se nemohla uskutečnit obvyklá návštěva Jaderné elektrárny Dukovany, a proto využila naše škola možnost nahlédnout do tohoto zařízení virtuálně. Dne 12. 5. se třída 8. C spolu s dalšími třídami z Ostravy a Karlových Varů připojila do virtuálního studia JE Dukovany a její moderátoři nám popsali základní princip fungování výroby elektřiny z jaderných zdrojů a porovnali ho s dalšími alternativami. Prošli a podívali jsme se tak virtuálně do útrob primárního, sekundárního i chladícího okruhu JE Dukovany. Do studia se připojil také mluvčí JE Dukovany a popsal nám plány společnosti ČEZ do budoucna. Ve znalostní soutěži vyhrála Nikola Matláková hezký dárek. Na konci se žáci mohli zeptat na cokoliv, co je zajímalo s JE Dukovany.

Některé další třídy naší školy se na podobnou online prohlídku mohou těšit v červnu.

Zapsal: Ing. Z. Oborný