#

Z:KARIERA

portál kariérového poradenství Zlínského kraje


Projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků“, kterého se zúčastňuji, je zaměřen na kariérové poradenství formou odborné poradenské služby. Zpřístupňuje a propojuje širokou bázi informací pro všechny zainteresované subjekty, ať už výchovné poradce nebo samotné žáky, co nejjednodušším a technologicky moderním způsobem z jednoho zdroje. Takovým zdrojem je internetový portál kariérového poradenství. Více na www.zkariera.cz.


Jedná se o nabídku podpůrné diagnostické on-line služby pro samotné žáky a jejich rodiče v uzlových bodech školské kariéry. Tedy při nástupu do základní školy, při výběru střední školy a výběru vysoké školy. Nejde podle autora projektu, pana Jiřího Šimonka, promovaného psychologa, o to, že testy určí předpoklady pro studium určitého oboru a výsledky se stanou rozhodovacím zaklínadlem. Naopak, jde o nástroje, které by měly sloužit jako nestranné zrcadlo postojů samotného žáka a podklad pro zrovnoprávněnou diskusi Dítě – Rodič – Poradce při tak klíčových bodech rozhodování se o směru a kvalitě životní vzdělávací linie. Co je podstatné, tato služba je bezplatná.


Napsala PaedDr. Jana Jurtíková

[gallery link="file" orderby="title"]

Zahájení školení v rámci projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství proběhlo 6.10.2010 za účasti radního Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Josefa Slováka. Klíčovou aktivitou projektu je realizace akreditovaného vzdělávacího kurzu zaměřeného na kariérové poradenství. Cílovou skupinou projektu je 50 výchovných poradců základních a středních škol a 20 pracovníků pedagogicko-psychologických poraden.


Jsem rád, že na základě nově nabytých zkušeností budete lépe schopni pomoci žákům při správné volbě povolání a zároveň budete umět předvídat hrozící rizika, čímž přispějete k nalezení vhodné cesty pro žáky ohrožené špatnou volbou, nebo předčasným odchodem ze vzdělávací soustavy“, sdělil přítomným v úvodu Josef Slovák.


Mezi další aktivity projektu patří vytvoření metodiky pro podporu kariérového poradenství, setkání poradců se studenty či supervizní setkání ve školách a pedagogicko-psychologických poradnách. Bližší informace o projektu je možno získat na internetových stránkách Zlínského kraje: http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9739.


Dalším velkým přínosem pro žáky je vytvoření portálu kariérového poradenství ZKARIERA, kde si žáci zdarma mohou ověřit své studijní předpoklady a mohou zde zjistit, který typ oboru vzdělávání je pro ně nejvhodnější. Testy jsou dostupné na internetu“, doplnil radní Slovák. Více na www.zkariera.cz.