#

EKOPOLIS


Naše škola se zapojila do projektu nesoucí název Ekopolis, jehož základní myšlenkou je prohloubit u žáků vnímání okolního prostředí. Projekt podporuje výuku environmentální výchovy atraktivním způsobem – deskovou hrou a interaktivním webem. Díky účasti v tomto projektu jsme zdarma obdrželi 8 deskových her s metodickou příručkou. Hrou děti provází kamzík Kryštof, který se snaží žáky přivést k zamyšlení nad základními principy fungování určitého území. Každý hráč představuje starostu, jehož snahou je vybudovat fungující městečko v souladu s principy udržitelného rozvoje.


www.ekopolis.cz Máte – li zájem, více informací naleznete na těchto stránkách.

Zapsala p. uč. K.Skochová