#

E-Bezpečí

www.e-bezpeci.cz

Ve školním roce 2008-2009 se škola zapojila do dlouhodobého projektu E- Bezpečí realizovaného Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií. Děti denně využívají internet a mobilní telefony, vyhledávají data, vytvářejí online komunity, baví se, hrají hry, stahují filmy a hudbu. Díky anonymitě, která provází komunikaci na internetu, se děti mohou dostat k produktům nebo ke kontaktům nevhodným nebo i nebezpečným pro svůj věk. Pomocnou ruku, jak se chovat v tomto širokém a mnohdy neznámém prostoru nabízí projekt E- Bezpečí.


Projekt řeší zejména kyberšikanu, kybergrooming, sexting, hoax, spam, problematiku zneužití osobních údajů, sociální sítě apod.


Chcete vědět o problematice více? Přečtěte si článek Proč vlastně E-Bezpečí.


Zpracovala paní učitelka Ivana Bezděková

a


Kybergrooming - pozor na virtuální kamarády


ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice se v prosinci 2009 zapojila výtvarné soutěže organizované projektem E-Bezpečí, který je podporován Grantovou agenturou České republiky (GAČR) a dalšími subjekty. Projekt je realizován jednak ve výuce tak formou soutěže s názvem Kybergrooming - pozor na virtuální kamarády. Do této soutěže se zapojili žáci 7. ročníku ve výtvarné výchově (p. uč. Vojkůvková).


Cílem projektu E-Bezpečí je identifikovat a analyzovat nebezpečné komunikační praktiky vázané na elektronickou komunikaci, zvláště nebezpečí, která skýtá internet. Elektronickou komunikaci dětem umožňuje technika - zejména ICQ, chat, facebook a mobilní technologie (sms). Termín kybergrooming označuje elektronickou komunikaci s neznámým člověkem, jež se snaží svou oběť manipulativními postupy vylákat na osobní schůzku s cílem oběť např. sexuálně obtěžovat či zneužít.


Cílem této soutěže je podpořit pozitivní využívání technologií a především upozornit na možná rizika související s využíváním informačních a komunikačních technologií, které si děti zatím příliš neuvědomují. Děti se seznámily s tímto aktuálním problémem a na dané téma vytvořily příběhy. Lucie Žůrková a Tereza Novotná ze 7. A vytvořily fotoromán s názvem „Markétino rande“. Lucie Bujáčková ze 7. B je autorkou fotorománu s názvem „Zlaté kamarádky“. Oba příběhy spojuje tématika kybergroomingu. Spolužáci těchto dívek také vydatně pomáhali a to jak v roli herců, tak si vyzkoušeli práci s digitálním fotoaparátem a následně postprodukci v počítači. Silvie Ondruchová společně s Kristýnou Kaňovskou ze 7. B nakreslily na stejné téma komix „Hloupá chyba“. Tyto práce byly zaslány na PdF UP v Olomouci, která je organizátorem soutěže.


Žákům děkujeme za obrovské nadšení a energii, kterou dali do této soutěže.


Zapsala p. uč. K. Vojkůvková