#

Multikulturní škola

Multikulturní škola


Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do projektu Zlínského kraje „Multikulturní škola“.

Projekt si klade za cíl zlepšit ve škole rovné příležitosti žáků, a to zejména dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním. Působí preventivně proti rasismu a xenofobii. Chce podpořit multikulturní výchovu na školách, a to ukázkovými lekcemi aplikovanými přímo ve vybraných třídách, a také prostřednictvím seminářů pro pedagogy, kteří získají návody, jak zejména prostřednictvím her na děti působit. Všechny lekce a výstupy projektu budou vedeny zkušenými lektory.


Z naší školy budou do projektu zapojeny jeden ročník 1. stupně – 4.třídy a jeden ročník 2. Stupně – 7.třídy, celý pedagogický sbor a vedení školy.


Zapsaly Mgr. Ivana Bezděková a Mgr. Olga Kadlčíkovámultikulturni-skola