#

Finanční vzdělávání žáků 2. stupně základních škol ve Zlínském kraji


Naše škola je zapojena do dvouletého projektu s názvem Finanční vzdělávání žáků 2. stupně základních škol ve Zlínském kraji.

V rámci projektu se žáci vypraví na třídenní výjezdní akci zaměřenou nejen na finanční gramotnost, ale také na rozvoj klíčových kompetencí. Nedílnou součástí projektu je také tvorba interaktivních výukových prezentací pro žáky 2. stupně základních škol, které budou ověřeny v praxi prostřednictvím zapojených škol.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR ve výši 3,7 milionu korun.

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na finanční vzdělávání pedagogů formou seminářů a výjezdních akcí pro žáky 2. stupně základních škol podle programu „Rozumíme penězům“.

„Ve Zlínském kraji se mnoho obyvatel potýká s tíživou finanční situací. Mnoho lidí neumí spravovat svůj domácí rozpočet, neumějí reálně posoudit své finanční možnost, půjčky „vytloukají“ další půjčkou a dostávají se tak do nezáviděníhodné situace. Finanční gramotnost má pomoci žákům orientovat se ve světě financí,“ říká o programu Jiří Suchý, ředitel ZŠ Josefa Bublíka, Bánov.

V rámci projektu se uskuteční čtyři 3denní vzdělávací semináře pro pedagogy a pro každou školu vždy pro 2 třídy výjezdní 3denní akce formou zážitkové školy.

Zapsala Mgr. Jana Mrázová

Zážitková škola


Ve středu 15. 10. 20144 jsme společně s deváťáky ze ZŠ Trávníky odjeli na Všeminu, kde jsme zůstali do pátku 17. 10. 2014. Užili jsme si soustu zábavy. po příjezdu jsme byli seznámeni s pravidly a s programem následujících dní. Hlavní téma celého programu bylo Finanční vzdělávání žáků.

První den nás rozdělili na pět týmů, které pracovaly nezávisle na sobě pod vedením svého lektora. Naučili jsme se jak pracovat s GPS-kou, byli jsme na 3,5 km dlouhé procházce po okolí, kde jsme nacházeli jednotlivé indicie, učili se orientovat na mapě. Na stanovištích jsme plnili teambuildingové aktivity.

Druhý den dopoledne jsme se naučili pracovat s kamerou a mikrofony, dozvěděli jsme se jak natočit dobré video, jak si připravit scénu. Odpoledne jsme začali natáčet asi pětiminutové video na různá témata z Finanční gramotnosti. Bylo to velmi náročné, ale dodrželi jsme scénář (který jsme si sami navrhli) a zvládli jsme natočit všechny scény tak, jak jsme si přáli. Mezi večeří a programem jsme se sešli a společně jsme si zazpívali za doprovodu čtyř kytar. Večer jsme hráli spoustu stolních her, některé poprvé v životě. Pak jsme si zatancovali na Just dance, čímž jsme zakončili úžasný den.

[nggallery id=418]

V pátek nás čekala prezentace každého týmu. Týmy byly složeny z žáků obou škol. Cílem bylo nejen prezentovat svou práci - natočit video, ale především naučit se spolupracovat a dopředu přemýšlet. Vše bylo o vzájemné spolupráci.

[nggallery id=417]

Pobyt na Všemině se nám moc líbil a určitě bychom jeli znovu.

Zapsaly P. Zvoníčková, D. Ježková, N. Chytilová