#

Adopce na dálku


pro-Contact | Občanské sdružení pro rozvojovou pomoc


Již devátým rokem, od školního roku 2008/09, jsme zapojeni do projektu Adopce na dálku. Stali jsme se adoptivními rodiči. Co to znamená? Učíme se pomáhat tam, kde je to potřeba. Dozvěděli jsme se o možnosti finančně podporovat děti, které nemají takové možnosti ke vzdělání, jako mají děti u nás. Tyto holky a kluci žijí třeba i ve státě Guinea, který je v Africe. Naše sběrová činnost starého papíru nám umožnila podělit se o zisk. V dalším roce jsme zahájili úspěšnou tradici Bazárků pro Celinu. A tak jsme poslali naší adoptivní holčičce, která se jmenuje CELINE MARA obnos peněz, který ji zaručí, že může celý rok chodit do školy a koupit si školní potřeby.

Pokud máte zájem a chcete vědět více o možnostech Adopce na dálku, navštivte webové stránky www.pro-contact.cz . Zde také naleznete bližší údaje o naší nové kamarádce, pod číslem F 0807 v sekci Adoptované děti.

Naší adoptivní holčičce jménem CELINE MARA bude umožněno další rok navštěvovat školu. Díky velkému úsilí mnoha žáků naší školy se opět podařilo dát dohromady finance na podporu vzdělávání dítka z Afriky. Podaří se nám tak finančně pokrýt další rok její školní docházky. Tentokrát jsme získali 1 000Kč sběrem víček z Pet lahví a dalších 5 300 Kč jsme získali z tradičního Bazárku. Školné činí 6 300 Kč. Vždy dvakrát za rok se nám Celina ozve dopisem, ve kterém se dozvídáme, jak je ona i její rodina velice šťastná, že jí naše škola umožní vzdělání. Jsme rádi, že si mnozí naši žáci uvědomují potřebu této pomoci a aktivně se podílejí na sběrové činnosti. Pro další rok již teď chystáme další, jiné možnosti, jak získat potřebné financ na dobrou věc. Doufáme, že vy rodiče, nám zůstanete nakloněni především podporou našeho tradičního bazárku.