#

Zápisy ze schůzek 2015/16

Zápis č. 34 (8. června 2016)


Tato schůzka byla již poslední klasickou ranní schůzkou v tomto školním roce a byla věnována především plánování výletu – řekli jsme si, jaká budou kritéria pro to, aby parlamenťák mohl na výlet jet – především se jednalo o účast na schůzkách a o aktivitu. Pojedeme ve středu 22. června do Kroměříže – do Podzámecké zahrady a do Zrcadlového bludiště. Parlamenťáci dostali návratky, které mají nechat podepsat rodiči a nejpozději v pondělí 20. června je odevzdat školní psycholožce.


Poté jsme také zhodnotili společné setkání všech parlamentů, které se uskutečnilo minulou středu v Experimentáriu.


Nakonec jsme se domluvili ještě na jedné schůzce, a to pravděpodobně v pondělí 27. června, na kterou pozveme i paní ředitelku a ukážeme jí jak naši práci za uplynulý rok, tak se s ní pobavíme o naší škole.Zápis č. 33 (1. června 2016)


Dnešní schůzka byla věnována dvěma hlavním tématům – dodělávání prezentace na setkání parlamentu a výletu. Setkání parlamentu se nakonec zúčastní Kačka Nekorancová, Míša Drábková, Zuzka Kuršová, Ondra Žák, Lucka Koberová a Helča Čermáková. Na schůzce si ještě svou prezentaci doladili a poté nám ji přednesli – a že jim to šlo. Druhá část schůzky byla věnována plánování výletu – vzhledem k tomu, že laseraréna, na které jsme se domluvili původně, je až pro děti od 10 let, vybrali jsme alternativu v podobě Zrcadlového bludiště v Kroměříži. Na příští schůzce si definitivně domluvíme termín výletu i jeho náplň.

Zápis č. 32 (25. května 2016)


Na začátku schůzky nám Lucka s Kačkou řekly novinky z městského parlamentu – především informace o Stanovách a o Experimentáriu. Protože se počet žáků, kteří se setkání parlamentů zúčastní, navýšil na 9, v další části jsme volili další 4 zástupce – celkem nás tedy bude reprezentovat 9 žáků – Kačka Nekorancová, Míša Drábková, Helča Čermáková, Zuzka Kuršová, Sofinka Dvorská, Alex Bobowski, Ondra Žák, Lucka Koberová a Hanka Kozlová. Zbytek času jsme věnovali přípravě prezentace na toto setkání a také plánování výletu.Zápis č. 31 (18. května 2016)


Na začátku schůzky jsme se bavili o setkání otrokovických školních parlamentů, které se uskuteční ve středu 1. června – a společně jsme vybrali zástupce, kteří nás na něm budou reprezentovat. Poté jsme se už rozdělili do pracovních skupin – jedna skupina připravovala prezentaci na toto setkání, druhá skupina pak vymýšlela obsah videí, která budeme dnes odpoledne natáčet – tématem je Co bychom chtěli změnit v Otrokovicích.


Připomínáme také, že stále probíhá týden oblíbených jídel – dnes vás čekají například typicky české kynuté knedlíky, zítra italské těstoviny a v pátek španělská tortilla.

Zápis č. 30 (11. května 2016)


Na dnešní schůzce jsme nejdříve zhodnotili diskotéku, která se konala minulý pátek. Akce se nám všem líbila, za mladší žáky se zúčastnilo asi 85 dětí, za starší pak asi 30 dětí, takže ji určitě příští rok zopakujeme. Poté jsme se bavili o tom, co bychom chtěli změnit v Otrokovicích - především se jedná o úpravu chodníků a dětských hřišť. Poslední část byla věnována Mezinárodnímu jídelníčku, který nás čeká příští týden – v pondělí se můžete těšit na jídla z Ameriky, v úterý z Mexika, ve středu z Česka, ve čtvrtek z Itálie a v pátek ze Španělska. Věříme, že vám bude chutnat.Zápis č. 29 (4. května 2016)


Většinu dnešní schůzky jsme strávili připravováním páteční diskotéky – řekli jsme si, jak bude vypadat bufet a kdo v něm bude obsluhovat, jaké hry si zahrajeme, jak bude vypadat výzdoba a kdo ji připraví, ale také kdo bude fotit a kdo napíše článek. Akce je tedy připravená a my doufáme, že se jí hojně zúčastníte.


Na příští schůzce se budeme bavit o tom, co bychom chtěli změnit v Otrokovicích – žáci se tedy opět ještě jednou zkusí zeptat ve svých třídách spolužáků. Pomalu, ale jistě se také blíží konec školního roku, takže už si pomalu začínáme plánovat i náš parlamenťácký výlet a také začínáme přemýšlet o prezentaci o naší činnosti na setkání parlamentů – přemýšlení nad těmito věcmi je tedy úkol do příštího týdne.Zápis č. 28 (27. dubna 2016)


Dnešní schůzku jsme zahájili informacemi z městského parlamentu, na kterém se nejdříve zhodnotili uplynulé akce Ukliďme Česko a Otrokovický Goťák a dále se tam bavilo o tom, co bychom chtěli změnit na Otrokovicích – už teď jsme přišli se zajímavými návrhy, více se jimi budeme zabývat ještě na další schůzce. Kromě toho bylo domluveno, že děti, které navštěvují kroužek na DDM Sluníčko, by o těch lokalitách, které bychom v Otrokovicích chtěli změnit, natočili klip, který bychom mohli veřejně prezentovat. Další část naší schůzky byla věnována diskotéce, která se uskuteční už příští pátek – 6. května. Pro 1. – 4. třídu bude od 15 do 17 hodin, pro starší žáky pak od 17 do 19 hodin. Společně jsme domluvili, že šťávu budeme dětem dávat zdarma, ale pochutiny za drobný peníz - společně pro návštěvníky připravíme nějaké jednohubky a peníze za jejich prodej poté použijeme na činnost parlamentu. Některé děti se také nabídly, že by nějaké věci připravily doma s maminkou a věnovaly je parlamentu, za což už předem moc děkujeme! Nechybělo roznesení plakátků na diskotéce po celé škole i do tříd, ale také pravidelné hlášení a aktualizace naší parlamenťácké nástěnky.

Zápis č. 27 (20. dubna 2016)


Nejdříve jsme se bavili o tom, jak proběhla akce Ukliďme Česko. Poté jsme se věnovali tomu, co bychom chtěli změnit na Otrokovicích. Největší část schůzky pak zabrala příprava Diskotéky, který se uskuteční v pátek 6. května – vymýšleli jsme program, písničky, ale také hry a soutěže – takže se máte na co těšit J

UPOZORNĚNÍ PRO PARLAMENŤÁKY!

Příští týden není jisté, jestli schůzka proběhne ve středu, nebo v pátek – sledujte tedy naši parlamenťáckou nástěnku, termín parlamentu bude upřesněn.

Zápis č. 26 (13. dubna 2016)


Na začátku této schůzky jsme se upřesnili páteční akci Ukliďme Česko – zájemci nejen z řad parlamenťáků se sejdou v pátek 15. dubna ve 14 hodin ve školní jídelně, ve sportovním oblečením, dobrou náladou a také ideálně s rukavicemi, a společně se vydáme do okolí naší školy, kde budeme nejen uklízet, ale také zaznamenávat oblasti, které jsou opravdu velmi nečisté. Dále jsme se bavili o tom, co bychom chtěli změnit na Otrokovicích – a padlo opravdu hodně zajímavých myšlenek. Touto otázkou se budeme více zabývat na další schůzce – do té doby se ve svých třídách zeptáme spolužáků, co by na Otrokovicích chtěli změnit oni. Protože se blíží naše diskotéka, do příští schůzky se také zeptáme spolužáků na to, jaké písničky by chtěli nechat zahrát na diskotéce a jaké hry by si na ní chtěli zahrát - více tuto akci rozebereme rovněž na příští schůzce.


Závěr setkání byl věnován aktualizaci nástěnky – už nyní na ní můžete vidět nejúspěšnější účesy ze Dne šílených účesů, a také přípravě hlášení rozhlasu, či plánování, jak více bychom mohli ještě vylepšit náš parlament.Zápis č. 25 (8. dubna 2016)


Na dnešní schůzce jsme nejdříve probrali informace z městského parlamentu – informace z poslední schůzky, ale také to, jaké bylo naše zapojení na Otrokovickém Goťákovi. Největší část schůzky jsme se věnovali především vyhodnocování Dne šílených účesů – zúčastnilo se jej celkem asi 120 žáků a učitelů, přičemž k vidění byly vlasy barevné, ale také plné tužek, plyšáků, či třeba lahve od kofoly a kelímku. Společně jsme tedy prohlédly všechny fotky a určili jsme následující pořadí:


Za 1. stupeň se

  • na 1. místě umístila Andrea Evjáková

  • na 2. místě Zdislava Ljatopulosová

  • na 3. místě Petr Kořenek


Za 2. stupeň se

  • na 1. místě umístil Roman Chytil

  • na 2. místě Zuzka Kuršová

  • na 3. místě Verča Hejčlová


Všechny děti získaly sladkou odměnu. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout buď na naší nástěnce ve škole, nebo na stránkách školy v sekci Aktuality. Zbytek schůzky jsme strávili plánováním akce Ukliďme Česko, které se uskuteční v pátek 15. dubna – sejdeme se ve 14 hodin v jídelně školy a zváni jsou nejenom parlamenťáci, ale všechny děti, které chtějí udělat dobrý skutek.

Zápis č. 24 (30. března 2016)


Dnešní schůzku jsme převážně věnovaly přípravě dvou akcí – Dne šílených účesů a akce Ukliďme Česko. Den šílených účesů se uskuteční už tento pátek na naší škole, každou třídu navštíví parlamenťácký fotograf a všechny účesy vyfotí. Na další schůzce pak budeme hodnotit, který účes je nejšílenější a ten také odměníme J Roznesli jsme plakátky a připravili hlášení o této akci. Ukliďme Česko se uskuteční v pátek 15. dubna – od 14 do 15 hodin. Všichni se společně sejdeme ve 14 hodin v jídelně – ve sportovním oblečením a s dobrou náladou, a půjdeme společně uklízet okolí naší školy. I k této akci jsme vytvořili plakátek a mluvili jsme o ní v hlášení.


!!!!! Upozornění pro parlamenťáky – příští týden se parlament výjimečně uskuteční v PÁTEK - v 7 hodin ráno ve školním klubu!!!!!Zápis č. 23 (16. března 2016)


Dnešní schůzku jsme zahájili informacemi z Městského parlamentu – 4 naši členové budou pomáhat 7. dubna na Otrokovickém Goťáku. Dále jsme si řekli informace k akci Ukliďme Česko – akce proběhne v pátek 15. dubna, a to místo 4., 5. a 6. vyučovací hodiny, přičemž se zúčastní žáci 4.-9. tříd, celkem 20-25 lidí. Proto jsme se domluvili, že do příští schůzky se v každé z těchto tříd zeptáme, kteří 2 žáci by se chtěli zúčastnit a na další schůzce uděláme seznam těchto dětí a zjistíme, jestli máme sehnat ještě nějaké další pomocníky. Druhou část schůzky jsme se rozdělili na skupinky – jedna část upravovala plakátky na Den šílených účesů, který proběhne v pátek 1. dubna, druhá část dělala plakátek na diskotéku, která se uskuteční v pátek 6. května a třetí část vymýšlela Týden mezinárodních jídel, který se uskuteční také v květnu.

!!! Upozornění pro parlamenťáky – příští týden se parlament výjimečně neuskuteční, a proto se sejdeme až ve středu 30. března v 7 hodin ráno ve školním klubu!!!

Zápis č. 22 (9. března 2016)


Na začátku schůzky jsme zhodnotily sběr starého papíru – děkujeme všem, kteří papír přinesli, další sběr se skuteční 14. dubna. Poté jsme udělali společnou fotku parlamenťáků, na kterou se už brzy můžete těšit jak na webu, tak na naší nástěnce. Následně jsme se bavili o městském parlamentu, jehož schůzka proběhne dnes – budeme zapojeni do akce Otrokovický Goťák, a tak jsme si říkali, kdo by se této akce chtěl zúčastnit a na jaké pozici. Poté jsme už zbytek schůzky věnovali úpravě naší nástěnky, přípravě hlášení a také výrobě plakátků na Den šílených účesů.

Zápis č. 21 (26. února 2016)


Tato schůzka školního žákovského parlamentu se uskutečnila výjimečně v pátek. Nejdříve jsme si povídali, jak více bychom mohli vylepšit naše schůzky – padl návrh, že bychom si na ně mohli přinést zvířátka. Tuto myšlenku jsme dále rozvinuli tak, že bychom v říjnu při příležitosti Dne zvířat mohli udělat Den zvířat i na naší škole. Dále jsme se bavili o tom, že by bylo dobré udělat společnou fotku parlamenťáků – v klubovně i venku až bude hezky a tuto fotku si vyvěsit na nástěnku a třeba i v klubovně. Taky jsme se domluvili, že v červnu pojedeme společně na výlet – kam, to se ještě domluvíme. Abychom si na něj vydělali, budeme dál sbírat starý papír – nejbližší sběr je příští čtvrtek, 3. března. Klubovna byla i naším dalším tématem – padl návrh, že by v ní mohly být obrázky, ať už na síti jako v loňském roce, tak třeba v rámečcích. Kromě toho by taky nebylo špatné do ní pořídit botník, do kterého by se mohly dávat jak boty, tak aktovky. Poté dostala slovo Klárka Růžičková, která nás informovala o akcích městského parlamentu – schůzka se uskutečnila nyní ve středu v budově městského úřadu. Máme možnost se zapojit do organizace Otrokovického Goťáka – o tomto se budeme bavit více na příští schůzce, také nám řekla novinky o akci Ukliďme Česko a o společných akcích s ostatními školami.


Následovalo rozdělení do skupin – jedna část psala hlášení do rozhlasu, druhá část aktualizovala nástěnku a třetí část dávala dohromady plán akcí na zbytek tohoto pololetí.Zápis č. 20 (17. února 2016)


Na další schůzce jsme dali slovo zástupcům, kteří byli v minulém týdnu na schůzce městského parlamentu a přinesli spoustu zajímavých informací: společně s ostatními otrokovickými školami jsme se domluvili, že do konce školního roku uspořádá každá škola pro ostatní školy jednu akci – Máneska se domluvila a připraví si turnaj ve STAR Wars, Trávníky kuchařský souboj. My jsme po dlouhém rozhodování rozhodli, že uspořádáme diskotéku – hlasováním jsme se domluvili, že bude bez tématu a zamítli jsme, aby byla třeba v podobě havajské párty, nebo karnevalu. Společně jsme se domluvili, že tato diskotéka bude rozdělená na 1. stupeň a na 2. stupeň, pro první stupeň bude od 15 do 17 hodin, pro druhý stupeň od 17 do 19 hodin. Dále jsme se jako vždy zaměřili na plán akcí do koce školního roku – vybrali jsme, že uspořádáme 1. dubna Den šílených účesů a 16. dubna se zapojíme do akce Ukliďme Česko. Poté jsme diskutovali nad dalšími návrhy jako třeba uspořádat florbalový souboj žáků proti učitelům, výtvarnou soutěž, jarní písmenkovou soutěž a další – o těchto akcích se budeme dále bavit i příští týden. UPOZORNĚNÍ PRO PARLAMENŤÁKY – PŘÍŠTÍ TÝDEN SE SCHŮZKY VÝJIMEČNĚ NEUSKUTEČNÍ VE STŘEDU, ALE V PÁTEK!Zápis č. 19 (10. února 2016)


Hned na začátku této schůzky jsme se domluvili, že školní parlament bude i ve 2. pololetí mít schůzky ve středu v 7 hodin ráno ve školním klubu.

Dále jsme se bavili o našich funkcích – říkali jsme si, co fungovalo a co by se mohlo ještě zlepšit, některé funkce jsme přerozdělili. Potom jsme se domlouvali, jaké akce budeme dělat ve druhém pololetí, mezi návrhy byla například Písmenková soutěž, soutěž s vtipy, anketa o jídle. Do příští schůzky se má každý parlamenťák ve své třídě zeptat, co by jeho spolužáci ve 2. pololetí uvítali, a o těchto návrzích se budeme bavit na další schůzce.

Zápis č. 18 (20. ledna 2016)


Na dnešní schůzce jsme se věnovali především reflexi Pohádkové školy – akci jsme vyhodnotili jako velmi vydařenou, dětem se líbila a určitě ji rádi připravíme i v dalším školním roce. Kromě toho jsme se rovněž věnovali reflexi celého uplynulého pololetí – zhodnotili jsme veškeré akce, které jsme uspořádali – Týden oblíbených jídel, prodej Červených stužek, Barevný týden, Dárky pro učitele, návštěvu v Senátu ČR i Pohádkovou školu – všechny akce jsme vyhodnotili jako velmi vydařené a společně jsme se bavili o dalších návrzích, jak je pro příští rok ještě vylepšit.


Vzhledem k tomu, že se příští týden (tj.27. ledna) schůzka parlamentu neuskuteční, ale další schůzka se uskuteční až po jarních prázdninách, ve středu 10. února klasicky v 7 hodin ráno, ráda bych poděkovala všem parlamenťákům za zodpovědnou a pečlivou práci za celého půl roku a stejně tak bych ráda poděkovala také všem, kteří nám jakkoliv za toho půlroku pomáhali – žákům i učitelům.Zápis č. 17 (13. ledna 2016)


Celá dnešní schůzka byla věnována přípravě Pohádkové školy pro předškoláky – doladili jsme stanoviště, prošli jsme trasu, připravili jsme šipky, které tuto trasu budou vyznačovat, nastříhali jsme kartičky, na které budou děti dostávat razítka, a také jsme dali dohromady kostýmy na jednotlivá stanoviště.


Pohádková škola se uskuteční už příští úterý, 19. února od 15 do 17 hodin – všichni rodiče s předškoláky nebo s prvňáčky jsou srdečně zváni. Sraz dětí, které budou na Pohádkové škole pomáhat, bude v úterý ve 14 hodin ve školním klubu.Zápis č. 16 (6. ledna 2016)


Na začátku této schůzky jsme zhodnotily poslední akci minulého roku – Dárky pro učitele. Akce byla povedená, jen nás mrzelo, že se jí nezúčastnili všichni učitelé, protože měli třeba dozor. Všem, kteří se ale do této akce zapojili, moc děkujeme – ať těm, kteří přinesli dárek, nebo těm, kteří ho předávali. Začali jsme také psát článek o této akci, který následně umístíme na webové stránky i na nástěnku. Poté některé parlamenťačky přišly s tím, že by chtěly přehodit schůzky parlamentu na jiný den v týdnu – přichází v úvahu už jedině pondělí ráno. Řekli jsme si, že si dáme 2 týdny na rozmyšlenou a potom se domluvíme. Stejně tak za 2 týdny přehodnotíme systém našich rolí – rozdělení funkcí, máme tedy 14 dní na to, abychom si promysleli, jestli nám naše funkce vyhovuje, nebo bychom chtěli zastávat nějakou jinou funkci.


Poté jsme se věnovali už přípravě Pohádkové školy – rozdali jsme si návratky pro rodiče s informacemi o této akci, rozdělili jsme si definitivně všechna stanoviště a vymýšleli jsme úkoly, které budou předškoláci na těchto stanovištích plnit. Kromě toho jsme také udělali plakátek, který zašleme i do mateřských škol, aktualizovali jsme nástěnku a připravili jsme hlášení do rozhlasu. Další setkání už i se všemi dalšími dobrovolníky, kteří nám s pohádkovou školou pomůžou, proběhne další středu, 13. ledna, tentokrát už v 7 hodin ráno, a to včetně kostýmů.Zápis č. 15 (16. prosince 2015)


Na začátku dnešní schůzky se poděkovalo všem dětem, které se zapojily do sběru starého papíru a také všem, kteří připravili dárek pro učitele – společně jsme poté dávali dohromady právě tyto dárky a říkali jsme si, které třídy dárky ještě neodevzdaly – opozdilci mají čas je přinést paní psycholožce nejpozději do pátku 18.12. Předání dárků proběhne v rámci vánočního zpívání v úterý 22. prosince – o velké přestávce před ředitelnou. Z každé třídy budou dárky předávat dvě, nebo tři děti (podle počtu vylosovaných učitelů) – tyto děti mají sraz ihned po zazvonění na přestávku u paní psycholožky, kde si dárky převezmou. Dále jsme na schůzce vyhodnocovali anketu Zlatý Ámos – vzhledem k tomu, že na žádném učiteli se neshodla většina tříd, rozhodli jsme se tuto anketu uspořádat znovu až v příštím školním roce. V půl 8 se k nám přidali naši kamarádi, kteří nechodí do školního parlamentu, abychom společně plánovali Pohádkovou školu pro předškoláky – rozdělili jsme se na stanoviště a řekli jsme si, že přes Vánoce promyslíme doma kostýmy a také úkol, který budou muset předškoláci splnit. Další schůzka ohledně Pohádkové školy proběhne opět v rámci parlamentu, tedy ve středu 6. 1. v 7:30 ve školním klubu.Zápis č. 14 (9. prosince 2015)


Na začátku dnešní schůzky jsme si připomněli, že ve čtvrtek 10.12. proběhne sběr starého papíru, do kterého se i parlamenťáci od minulého měsíce zapojují. Dále jsme vyhodnotili akci Červená stužka – vybralo se krásných 1631 Kč a děkujeme všem, kteří se do této sbírky zapojili – ať už prodejem stužek, tak jejich koupí. Poté jsme si připomněli akci Dárky pro učitele, která se už blíží a je proto potřeba ji spolužákům připomenout. Další akcí je anketa Zlatý Ámos, což je celostátní anketa o nejoblíbenějšího učitele – každá škola může nominovat jednoho učitele, o kterém si myslí, že si toto ocenění zaslouží. Rozhodli jsme se do této ankety zapojit – nejdříve parlamenťáci zjistí od svých spolužáků každý ve své třídě tipy na 2 učitele, které bychom mohli nominovat a příští středu společně vybereme jednoho, na kterém se shodla většina školy. Další akcí, která proběhne je Týden oblíbených jídel, který se uskuteční již v příštím týdnu. Poslední akcí, které jsme se věnovali, byla příprava Pohádkové školy, která se uskuteční 19. ledna – našim úkolem je vymyslet pohádky, kostýmy, sehnat lidi, kteří by na stanovišti byli, a vymyslet úkoly, které budou předškoláci plnit. V pátek 11.12. se proto uskuteční schůzka všech těch, kteří by se chtěli zapojit – v 9:40 ve školním klubu.

Zápis č. 13 (2. prosince 2015)


Na této schůzce jsme se věnovali především přípravě charitativní akce Červená stužka. Červená stužka je symbol solidarity s lidmi HIV pozitivními a AIDS nemocnými. Koupí červené stužky člověk přispěje na boj s touto nemocí a na pomoc lidem, kteří touto nemocí trpí. Stejně jako v loňském roce, i letos jsme se rozhodli do této sbírky zapojit. Prodej se uskuteční v pondělí 7. prosince – před vyučováním a o velké přestávce. Nově si také budou moci lidé koupit tuto červenou stužku i v rámci Vánočního bazárku. Cena jedné stužky je 20 Kč. Na schůzce jsme se tedy rozdělovali do skupin, které budou stužku prodávat, připravovali jsme stánek na bazárek, připravovali jsme jednotlivé košíčky se stužkami, ale také jsme ještě dodělávali informace na nástěnku o návštěvě v Senátu a připravovali jsme informace na nástěnku o Barevném týdnu.Zápis č. 12 (25. listopadu 2015)


Na dnešní schůzce nám nejdříve Helča a Kryštof popovídali o tom, jak se měli v Senátu, co všechno viděli a zažili a také, jaké projekty představovali ostatní parlamenty. Nejvíce nás zaujalo vytvoření relax zóny a nabídka vzájemného doučování. Poté jsme se rozdělili do několika skupin: fotografové se domlouvali na focení na barevném týdnu, grafici vytvářeli plakátek pro Červenou stužku, článkaři se domlouvali na psaní článku o barevném týdnu a nástěnkáři aktualizovali nástěnku.

Zápis č. 11 (18. listopadu 2015)


Na dnešní schůzce jsme se rozdělili do několika skupin: grafici roznesli po škole plakátky na Barevný týden, nástěnkáři hledali na internetu obrázky se zimní tématikou, kterými se vyzdobí nástěnka, rozhlasáři připravovali pravidelné hlášení: připomněli jsme Barevný týden, který se uskuteční již v příštím týdnu, a také jsme informovali o naší reprezentaci na setkání zástupců školních žákovských parlamentů, která se uskuteční jíž v pondělí, 23. listopadu v prostorách Senátu ČR v Praze. Tomuto setkání, respektive přípravě prezentace našeho parlamentu, konkrétně projektu Hudba místo zvonění, se pak věnovali všichni ostatní.Zápis č. 10 (9. listopadu 2015)


Na začátku schůzky jsme si společně zreflektovali, jak naši spolužáci a učitelé přijali námi připravované akce – především Barevný týden a Dárky pro učitele. Vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že vznikla určitá nedorozumění v komunikaci, společně jsme se znovu o těchto akcích pobavili a vyladili jsme poslední detaily.

V další části jsme se rozdělili do tří pracovních skupin: první skupina – grafici – připravovali plakátek pro barevný týden, druhá skupina – nástěnkáři – upravovali naši nástěnku, a největší skupina se věnovala výrobě prezentace k projekt Hudba místo zvonění. Náš parlament byl totiž, spolu s dalšími 14 školami z celé České republiky, vybrán, aby svoji činnost, konkrétně tento projekt, prezentoval v Senátu ČR, a to v pondělí 23. listopadu. Vzhledem k tomu, že se můžou zúčastnit pouze dva Parlamenťáci, nejdříve jsme zvolili tyto zástupce a poté jsme se již věnovali přípravě prezentace, v čemž budeme ještě pokračovat další týden.

Zápis č. 9 (4. listopadu 2015)


Na této schůzce jsme se věnovali převážně přípravě dvou akcí: barevného týdne a dárkům pro učitele.

Barevný týden proběhne od 23. do 27. listopadu. Každý den bude mít určenou jednu barvu a bude moc pěkné, když se žáci i učitelé do této barvy oblečou. Nemusí být sladění od hlavy až k patě, ale stačí pouze nějaký kousek oblečení této barvě přizpůsobit.

V pondělí bude barva modrá, v úterý barva červená, ve středu bílá, ve čtvrtek žlutá a v pátek černá.

Další akcí budou dárky pro učitele. Tuto akci navrhli sami parlamenťáci, protože by chtěli svým učitelům připravit nějaké vánoční překvapení – z tohoto důvodu si zástupci každé tříd vylosovali 2 nebo 3 pedagogické pracovníky naší školy, kterým mají do 16. prosince připravit nějaký dáreček. Dáreček by to měl být symbolický a nejlépe vlastnoručně vyrobený, přičemž nejlepší by bylo, kdyby se do výroby zapojila celá třída. Nemusí se jednat o nic velkého, i namalovaný obrázek jistě velmi potěší. Tyto dárky s označeným jménem pedagoga mají děti nejpozději do 16. prosince odevzdat svým parlamenťákům. A následně budou tyto dárečky pedagogickým pracovníkům předány v rámci vánočního zpívání, které proběhne 22. prosince.

Kromě těchto akcí jsme si také řekli o tom, že aktuálně probíhá sbírka šátků pro poradnu a také to, že jsme byli vybráni, aby 2 zástupci našeho parlamentu prezentovali naši činnost v Senátu ČR, a to v pondělí 23.11 – prezentaci, kterou budeme vyrábět na tuto akci, se budeme věnovat na další schůzce.

A poznámka pro parlamenťáky: další schůzka se uskuteční výjimečně v pondělí 9.11. (místo středy 11.11.)

Zápis č. 8 (26. října 2015)


Na dnešní schůzce jsme vyhodnotili anketu Jídelníček podle žáků – nejvíce hlasů získala pizza, rizoto, kuřecí řízek, smažený sýr s hranolky a kuřecí kung pao s nudlemi – na tento jídelníček se můžeme těšit v týdnu od 14. do 18. prosince. Kromě toho jsme pokročili s vytvářením parlamentní kroniky i s plánem akcí na tento školní rok, v čemž budeme pokračovat i další týden.

Zápis č. 7 (21. října 2015)


Na dnešní schůzce jsme dodělávali seznam akcí, které plánujeme tento školní rok pořádat, především jsme se domluvili, kdy kterou akci uskutečníme. Následně jsme vybrali první akci, kterou začneme, a to týden oblíbených jídel. Společně jsme vytvořili seznam 20 jídel, které jsme přepsali do tabulky, kterou jsme nakopírovali do všech tříd. Každý žák prostřednictvím parlamenťáka může hlasovat nejvíce pro 3 jídla, a to nejpozději do pátku 23. října. Na další schůzce pak tuto anketu vyhodnotíme a předáme paní vedoucí jídelny. Z tohoto všeho jsme udělali i zápis na parlamenťáckou nástěnku a rovněž hlášení do rozhlasu.


Protože je další středu státní svátek a parlament by odpadl, společně jsme si odhlasovali, že se výjimečně sejdeme v pondělí, 26. října, a to klasicky v 7 hodin ráno.

Zápis č. 6 (14. října 2015)


Na této schůzce jsme se rozdělili do 4 skupin: skupina nástěnkáři dodělávali nástěnku, skupinka rozhlasáři připravovali rozhlas z minulé i z této schůzky, skupinka kronikáři začali vytvářet kroniku parlamentu. Největší skupina, tedy zbytek lidí, pak společně vymýšlela akce, které budeme pořádat během tohoto školního roku.

Zápis č. 5 (9. října 2015)


Na tuto schůzku za námi přišla paní ředitelka, která nám odpovídala na naše dotazy – ptali jsme se jí na to, jestli by bylo možné, aby se v bufetu prodávalo více ovoce a zeleniny a také nějaké školní pomůcky – paní ředitelka nám řekla, že promluví s pánem, který má bufet na starosti, a řekne mu o tom. Dále jsme se ptali na to, jestli by žáci prvního stupně mohli mít své vlastní skříňky a také jestli by se nemohl opravit chodník před školou – v Obojím by nám paní ředitelka ráda vyhověla, ale bohužel na tyto věci nejsou aktuálně peníze. Opět jsme se zeptali, jestli by kuchařky nemohly nosit na hlavě síťky, paní ředitelka řekla, že si s paními kuchařkami promluví. Dále jsme zjistili, že se v budoucnu plánují zavést židle nebo křesla na chodbách pro žáky, kteří čekají na další hodinu a také to, že žádná zařízení s vodou na chodbě být nemůžou, protože je to nereálné. V řešení je ale změna zvonku na hudbu. Paní ředitelku jsme také upozornili na to, že v některých šatnách jsou oprýskané lavičky, na což nám paní ředitelka přislíbila, že se na to podívá, stejně jako na židle v některých třídách, které někteří žáci označili za staré. V neposlední řadě nám paní ředitelka slíbila, že bude za námi více chodit – ať už za námi do parlamentu, tak také na náslechy do tříd – a my se na ni už teď moc těšíme J

Zápis č. 4 (2. října 2015)


Na 4. schůzce ŠŽP v tomto školním roce jsme se domluvili, že bychom rádi příští týden udělali setkání s paní ředitelkou. Nejprve jsme toto setkání domluvili a hlavní náplní tohoto setkání pak bylo vymýšlení otázek na paní ředitelku. Parlamenťáci pak mají za úkol se do příštího setkání zeptat ve svých třídách, jestli se někdo chce paní ředitelky na něco zeptat.

Zápis č. 3 (23. září 2015)


Dne 23. 9. 2015 se uskutečnila 3. schůzka školního žákovského parlamentu, na které jsme probírali, co a kdy ve kterých funkcích budeme dělat. Nástěnkáři vymýšleli, co dají na nástěnku, rozhlasáři do rozhlasu, zapisovatelé na web se společně s fotografy dívali na školní web. Schůzky školního parlamentu se budou vždy ve středu (výjimky budou další 2 týdny, to budou v pátek). Příští schůzku už povede předseda parlamentu. Na příštím setkání se bude probírat plán akcí na tento školní rok.

Zápis č. 2 (16. září 2015)


Hlavní náplní druhé schůzky v tomto školním roce byla volba žákovské samosprávy ŠŽP.

Na post předsedy ŠŽK kandidovali hned 4 jedinci: Nela Dobrovolná, Kryštof Pospíšil, Barča Kovářová a Matěj Pavlištík – hlasováním byl 11 hlasy zvolen Kryštof Pospíšil – blahopřejeme!

Na post místopředsedy kandidovali Nela Dobrovolná, Matěj Pavlištík a Honza Zlatohlávek – téměř jednomyslně byla zvolena Nela Dobrovolná – blahopřejeme!

Jako zástupci městského parlamentu byli zvoleni Lukáš Paluzga a Honza Zlatohlávek, nástěnkáři se stali Tereza Fusková, Martina Buchtová, Honza Zavřel, Tonda Měrka a Radek Navrátil, grafiky Lucka Prčková, Lucka Novotná, Barča Valčíková, Hanka Kozlová a Magda Černošková. Novými zapisovateli na web jsou Matěj Pavlištík, Alex Bobowski a Johanka Svobodová, zapisovateli zápisu jsou Daniela Jugová, Zuzka Kuršová a Vašek Stacke, článkaři jsou Dan Forejtek a Ondra Žák, kronikáři pak Mirek Šarman a Katka Nekorancová. Na postu rozhlasářů se budou střídat Ondra Pippal, Adriana Fusková, Sofie Dvorská a Barča Machová a fotografy na akcích byli zvoleni Helča Čermáková, Klárka Růžičková a Barča Kovářová. Všem moc blahopřejeme a těšíme se na jejich práci!

Do příštího setkání se každý parlamenťák má za úkol podívat se na webové stránky ŠŽP a vyhodnotit návrhy na úpravu těchto stránek a také má promyslet plán akcí na tento školní rok.

Zápis č. 1 (9.září.2015)


Dne 9. září 2015 se konala první schůzka školního žákovského parlamentu v letošním školním roce. Celkově se nás sešlo 27, což je krásný počet, přesto nás ještě ale pár chybělo.


Společně jsme se nejdříve seznámili a poté jsme se domluvili, že schůzky pro tento školní rok budou probíhat vždy ve středu, v 7 hodin ráno ve školním klubu.


Následně jsme si představili jednotlivé funkce samosprávy parlamentu (předseda, místopředseda, zástupce v mětském parlamentu, článkař, grafik, zapisovatel zápisu, zapisovatel na web, nástěnkář, fotograf a kronikář) – tyto funkce budeme volit na příští schůzce, a proto si děti mají za tento týden promyslet, kterou z nich by chtěly zastávat.