#

Zápisy ze schůzek 2016/17

Zápis č. 37 (21. června 2017)


Na začátku schůzky jsme zhodnotili náš výlet do VIDY, který se všem velmi líbil, dále jsme zhodnotili Barevný týden a vybrali jsme porotce za parlament na Majsteršéfa – po napínavém boji se porotcem stala Klárka Růžičková.


Vzhledem k tomu, že toto byla naše poslední schůzka v tomto školním roce, zhodnotili jsme uplynulý školní rok, co vše se povedlo a co bychom příště mohli udělat jinak, nastínili jsme plán příštího roku. Závěrem jsme popřáli všem parlamenťákům, kteří budou o prázdninách slavit narozeniny a také jsme se rozloučili s Krisťou Bořutovou, která odchází na víceleté gymnázium.


Za celý parlament přejeme nádherné prázdniny všem.Zápis č. 36 (7. června 2017)


Na začátku schůzky jsme zhodnotili dvě uplynulé akce – nejdříve Otrokovického Goťáka, kterého Kačka Nekorancová moderovala a Peťa Hartmann byl v porotě – akci jsme zhodnotili jako úspěšnou, poté setkání parlamentů v Experimentáriu – i tato akce se podle nás vydařila.


Poté jsme si řekli poslední informace k pátečnímu výletu a také jsme si odhlasovali, že příští rok zachováme to, že parlamenťákem může být každý žák od 3. třídy včetně.


Zbytek schůzky jsme věnovali už přípravě Barevného týdne a Majsteršéfa – vytvořili jsme plakátky, které jsme poté roznesli do tříd a řekli jsme si poslední informace k těmto akcím.


!!! UPOZORNĚNÍ PRO PARLAMENŤÁKY – PŘÍŠTÍ TÝDEN SE PARLAMENT NEKONÁ !!Zápis č. 35 (31. května 2017)


Na začátku schůzky jsme si řekli doplňující informace k otrokovickému Goťáku – Kačka Nekorancová už ví vše o moderaci, Peťa Hartmann dostal informace k porotcování.


Poté jsme se říkali informace k výletu, který se uskuteční již příští pátek.


Následně jsme si řekli, že do konce školního roku stihneme ještě barevný týden, na který uděláme plakátek příští týden, a zkusíme stihnout i Majster Chef, který bychom rovněž doladili příští týden.


Zbytek schůzky jsme se věnovali už přípravě zítřejšího setkání parlamentů v Experimentáriu.Zápis č. 34 (24. května 2017)


Tato schůzka byla plná voleb – nejdříve jsme volili 8 zástupců, kteří nás budou reprezentovat na setkání parlamentů příští čtvrtek v otrokovickém Experimentáriu. Po náročných volbách jsme nakonec zvolili a tito členové se zbytek schůzky zabývali tvorbou prezentace na toto setkání.


Poté jsme volili člena poroty v rámci Otrokovického Goťáka, který se uskuteční příští středu, přičemž moderovat tuto událost bude rovněž naše členka, Katka Nekorancová.


Zbytek schůzky jsme poté věnovali výběru písniček do školního rozhlasu – vybrali jsme jich celkem 23, takže se máme na co těšitZápis č. 33 (17. května 2017)


Na začátku jsme zhodnotili diskotéku – shodli jsme se na tom, že byla fajn, řekli jsme si pár návrhů do příštího roku a moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili a také všem, kteří pomáhali. Poté jsme se věnovali výběru 2 míst, která bychom chtěli změnit v Otrokovicích – po dlouhé debatě jsme zvolili hřiště „stříbro“ a nebezpečnou zatáčku na cyklostezce u mostu – tato místa do příštího týdně nafotíme a poté je zašleme panu starostovi.


Konec schůzky jsme věnovali přípravě Barevného týdne, který proběhne od 19. do 23. června – v pondělí jsme odhlasovali barvu růžovou, v úterý černou, ve středu modrou, ve čtvrtek bílou a v pátek šedou.Zápis č. 32 (10. května 2017)


Na začátku jsme se věnovali přípravě výletu školního žákovského parlamentu – uskuteční se v pátek 9. června do vědeckého centra VIDA v Brně. Následně jsme si rozdali plakátky na sbírku pro opuštěné kočičky, které rozdáme do svých tříd.


Poté jsme se už naplno věnovali přípravě diskotéky – doladili jsme poslední detaily a už teď se moc těšíme na pátek.Zápis č. 31 (3. května 2017)


Nejdříve jsme si řekli, co probíhalo na schůzce Městského parlamentu – této schůzky se účastnil i pan starosta, který nám řekl, že máme za každou školu vytipovat dvě místa, která chceme v Otrokovicích změnit. Do příštího parlamentu tedy mohou žáci říkat své tipy parlamenťákům. Dále se chystá akce Otrokovický Goťák, na kterém bychom se opět podíleli, a také se uskuteční setkání otrokovických parlamentů, opět v Experimentáriu.


Zbytek parlamentu jsme se věnovali přípravě diskotéky.Zápis č. 30 (26. dubna 2017)


Na začátku schůzky jsme zhodnotili naši prezentaci v rámci Dne Země – akce byla úspěšná a moc se líbila. Poté jsme popřáli Kačce Samohýlové a Kristi Bořutové, které tento týden budou slavit narozeniny.


Následně jsme se už plně věnovali přípravám diskotéky – vyráběli jsme výzdobu, vybírali jsme písničky, rozdělili jsme si role.Zápis č. 29 (19. dubna 2017)


První část schůzky jsme věnovali přípravě diskotéky – rozdělovali jsme si úkoly a vymýšleli jsme výzdobu. Pokud by nám chtěl kdokoliv pomoct, moc rádi jej uvidíme příští středu na schůzce parlamentu. Dále jsme se věnovali domluvě na prezentaci na Den Země, která se uskuteční už tento pátek.


Největší část schůzky jsme věnovali tomu, jak nás žáci vnímají ve třídách, ve kterých třídách dostáváme prostor na zprávy z parlamentu a kde ne a společně jsme si řekli, jak bychom to vše mohli ještě vylepšit.Zápis č. 28 (12. dubna 2017)


Na dnešní schůzce jsme nejdříve zhodnotili akci Ukliďme Česko – akce se podařila, je škoda, že nás bylo tak málo, tak snad nás v příštím roce bude více.


Dále jsme se bavili o prezentaci parlamentu v rámci Dne Země – v sobotu 21. dubna v parku u polikliniky – tak se určitě přijďte podívat J Nyní můžeme prezentaci parlamentu vidět na nástěnce před ředitelnou a také jsme do tříd roznesli plakátky, které vytvořil Ondra Žák – Proč je skvělé být parlamenťákem.


V další části jsme se bavili o diskotéce – věnovali jsme se výběru písniček, které poté použijeme i do rozhlasu a také jsme si rozdali návratky pro pomocníky – pokud by nám ještě chtěl kdokoliv pomoct, ať si pro návratku přijde k paní psycholožce. Stejně tak pokud by měl někdo nějaký tip, jaká písnička by se mohla hrát na diskotéce nebo v parlamentu, ať jej řekne svým parlamenťákům.


V poslední části jsme se věnovali přípravě výletu – odhlasovali jsme si, že pojedeme do Brna do VIDY.Zápis č. 27 (5. dubna 2017)


Na dnešní schůzce jsme si nejdříve připomněli akci Ukliďme Česko - uskuteční se už toto pondělí, přičemž sraz je ve 14 hodin ve školní jídelně.


Dále jsme si také připomněli zítřejší sběr. Poté jsme se věnovali přípravě diskotéky – odhlasovali jsme si, že tématem bude „mix“, tedy vše od pohádek, přes 90. léta až po budoucnost, nebo havaj. Všichni ti, co by chtěli na diskotéce pomáhat, ať se hlásí u paní psycholožky.


Poté jsme se už plně věnovali schůzce s paní zástupkyní – přednesli jsme jí například to, že by u jídelny a u tělocvičny mohly být na záchodech zrcadla, nebo že by se mohla změnit hudba ve školním rozhlase – toto jsme si nakonec vzali za úkol my, a příští schůzku věnujeme výběru písniček jak na diskotéku, tak do rozhlasu.


Pokud tedy máte nějaký tip, dejte jej svým parlamenťákům.Zápis č. 26 (29. března 2017)


Dnešní schůzku jsme se rozdělili na dvě skupinky – část připravovala prezentaci na Den Země, který se uskuteční v sobotu 22. dubna v městském parku, a na kterém se budou prezentovat všechny školní žákovské parlamenty, a druhá část připravovala plakátky na akci Ukliďme Česko, která se letos uskuteční v pondělí 10. dubna od 14 do 15:30 hodin.


Dále jsme si připomněli, že se příští týden uskuteční schůzka s vedením školy, takže pokud vás cokoliv zajímá, nebo máte jakýkoliv námět, neváhejte to říct svým parlamenťákům. Nezapomínáme ani na to, že se v pátek uskuteční Den autismu, takže všichni přijdeme v modrém.Zápis č. 25 (22. března 2017)


Na dnešní schůzce jsme nejdříve zhodnotili Pohádkovou školu – všem se nám moc líbila a považujeme ji za úspěšnou.


Poté už jsme se plně vrhli do příprav dalších akcí – opět jsme otevřeli téma trička, které snad uzavřeme už na příštím setkání, pomalu už také začínáme plánovat Diskotéku, která proběhne 12. května – aktuálně sháníme dobrovolníky především z 2. stupně, kteří by nám s její přípravou pomohli.


I parlamenťáci podporují Den autismu, který se na naší škole uskuteční v pátek 31.3., a proto i my vyzýváme všechny, aby přišli v tento den oblečeni v modré.


Za dva týdny se uskuteční schůzka s paní ředitelkou, pokud máte tedy nějaké nápady a náměty, neváhejte je sdělit svým parlamenťákům.


Jako poslední věc jsme otevřeli myšlenku Dne bez mobilu, jehož myšlenku budeme dále rozvíjet.Zápis č. 24 (15. března 2017)


Dnešní schůzku jsme celou věnovali přípravě Pohádkové školy – řekli jsme si co a jak na stanovištích, nakreslili jsme poutače a poté jsme roznesli krásné obrázky pohádkových postav, které nakreslili žáci školy, po celé škole. Teď už je vše připraveno a všichni se těšíme na odpoledne.Zápis č. 23 (8. března 2017)


Na dnešní schůzce jsme nejprve popřáli naší člence Klárce Růžičkové k jejím narozeninám. Potom nám Katka Nekorancová řekla novinky z městského parlamentu – připracuje se další ročník akce Ukliďme Česko, dále také prezentace parlamentů v rámci Dne Země, a také další kolo soutěže Majsteršéf. V další části schůzky jsme se věnovali přípravě diskotéky – nyní sbíráme písně, které budou chtít účastníci zahrát, a také hry, které by je na diskotéce bavily. Následně jsme probírali trička – už víme, jak by měla vypadat, teď už stačí najít firmu, která je vyrobí. Poslední část byla věnována Pohádkové škole, která se uskuteční již příští týden.Zápis č. 22 (1. března 2017)


Na dnešní schůzce jsme nejprve popřáli našemu členovi Peťovi Hartmanovi k jeho narozeninám.


Poté jsme se věnovali výběru návrhu trička – z pěti návrhů nakonec těsně vyhrál návrh, který předložila Zuzka Kuršová. Na příští schůzce budeme ještě dolaďovat barvu trička a písma.


Poté jsme se věnovali přípravě diskotéky – do příštího týdne se parlamenťáci, kteří to ještě neučinili, zeptají ve třídách prvního stupně, jaké písničky by chtěli zahrát, a také, jako hry by si na diskotéce chtěli zahrát. Připomněli jsme si také sběr, který se koná příští čtvrtek a také zasedání městského parlamentu, které se koná dnes.


Zbytek schůzky jsme věnovali Pohádkové škole.Zápis č. 21 (22. února 2017)


Na dnešní schůzce jsme nejprve rozebírali návrhy na trička parlamenťáků, které dořešíme na příští schůzce. Poté jsme začali řešit diskotéku – do příštího týdne mají parlamenťáci na prvním stupni od svých spolužáků získat seznam písniček, které by chtěli zahrát. Poté jsme se už plně věnovali přípravě Pohádkové školy, což nám zabralo zbytek schůzky. kZápis č. 20 (8. února 2017)


Dnešní schůzku jsme zahájili tím, že jsme poblahopřáli dvěma našim členům – Ondrovi Žákovi a Terce Zemanové, k narozeninám. Poté nám Kačka Nekorancová sdělila informace z městského parlamentu – chystá se opět akce Ukliďme Česko a další kolo soutěže Master Chef – nově přejmenované na Majstršéf. Poté jsme se věnovali vyhodnocení dětské výtvarné mezinárodní soutěže a také parlamenťáckým tričkům – vzhledem k tomu, že se nesešlo ještě stále více návrhů, odkládáme to na příští schůzku. Zbytek schůzky jsme se věnovali Pohádkové škole, která se začíná už krásně rýsovat – další schůzka pro dobrovolníky se uskuteční opět ve středu v 7:30 ve školním klubu.Zápis č. 19 (25. ledna 2017)


Na dnešní schůzce jsme nejdříve vyhodnotili úkoly z minula – nejdříve jsme řešili parlamenťácká trička. Protože máme zatím pouze jeden návrh, odložili jsme otázku triček na další schůzku. Dále se posunulo také téma školního časopisu – první schůzka zájemců se uskuteční ve středu 1. února ve 14 hodin v kabinetě školní psycholožky. Dalším tématem bylo téma školní jídelny – do příštího týdne uskutečníme anketu o tom, jestli nám ve školní jídelně chutná, nebo ne, a jaká jídla nám tam chutnají a jaká naopak ne. K tomu se váže prosba, jestli by u jídelníčku nemohla být vyfocená jídla, abychom měli větší představu toho, co se nabízí – i tuto otázku probereme na dalších setkáních.


Posledním bodem parlamentu byla příprava Pohádkové školy pro předškoláky – řekli jsme si, kdo se chce zapojit, začali jsme se rozhazovat na stanoviště. Protože nám chybí ještě spousta dalších dobrovolníků, do příštího týdne zkusíme oslovit naše spolužáky a další schůzka dobrovolníků se uskuteční zase za týden, tedy ve střed 1. února v 7:30 ve školním klubu.Zápis č. 18 (18. ledna 2017)


Dnešní schůzka byla velmi plodná – nejdříve jsme si řekli, že bychom jako parlament chtěli dělat více dobrých skutků – napadlo nás, že bychom mohli zajít do Domova pro seniory a potěšit je tam, stejně tak nás napadlo, že bychom mohli udělat nějakou akci s dobrovolným příspěvkem, jehož výtěžek by šel na dobré účely – obě tyto myšlenky budeme dále rozvíjet.

Dalším tématem bylo téma školního časopisu – shodli jsme se na tom, že bychom byli rádi, kdyby na naší škole časopis byl, ale že není možné jej tvořit přímo v hodinách školního žákovského parlamentu, a tak jsme si řekli, že uděláme samostatný kroužek, který by měl na starost školní časopis.


Dalším tématem byla trička pro parlamenťáky – rádi bychom si je vytvořili, a proto do příštího týdně každý parlamenťák přinese svůj návrh, jak by mohlo vypadat a pak je dáme dohromady.


Posledním tématem bylo téma Pohádkové školy pro předškoláky, která proběhne ve středu 15. března od 14:30 do 16 hodin. Všichni ti, kteří by chtěli pomáhat, ať se dostaví příští středu, to je 25. ledna v 7:30 do školního klubu a poté se domluvíme více.Zápis č. 17 (11. ledna 2017)


Na začátku dnešní schůzky jsme si řekli informace z městského parlamentu – především to, že se chystá další kolo MasterChefu, nově pojmenovaného jako „Majstršéf“, dále to, že se chystá v Otrokovicích památka na povodně před 20 lety a také setkání s žáky ze Slovenska, Maďarska a Polska.


Poté jsme debatovali o našem parlamentu – především o tom, jak více zviditelnit jeho činnost a napadlo nás, že bychom mohli vydávat noviny – řekli jsme si, že tento nápad zvážíme a více si o něm řekneme další týden.


Poté jsme si řekli o mezinárodní výtvarné soutěži, která bude na naší škole probíhat – soutěžit mohou všichni žáci školy ve skupinkách 2-6 žáků, přičemž téma soutěže je „Budoucnost“ – více si žáci mohou přečíst na plakátcích.


Posledním tématem byla Pohádková škola – aby mohla proběhnut úspěšně, budeme potřebovat školu pěkně vyzdobit a také mít co dát dětem po splnění stanoviště – z tohoto důvodu se každý parlamenťák zeptá své paní učitelky z výtvarky nebo z pracovních činností, jestli by nám v tomto nemohli nějak pomoc. Za týden si řekneme výsledek.Zápis č. 16 (4. ledna 2017)


Dnešní schůzku jsme věnovali setkání s paní zástupkyní Bezděkovou.


Ta nám nejdříve řekla, co se změnilo od naší poslední společné schůzky – v bufetu už není přípustné dávat na dluh, ve třídách, kde chyběly hodiny, byly doplněny. Dalším tématem byla otázka ředitelského volna – bylo vysvětleno, že se ředitelské volno může udělit jen ve velmi naléhavých případech, například když nejde v celé škole voda, nebo se netopí, není tedy možné jím například vyplnit den po státním svátku.


V další části jsme se věnovali tomu, co by paní zástupkyně chtěla od nás – poslední dobou si žáci zvykly chodit pozdě do školy. Někteří žáci se také velmi nevhodně chovají v jídelně a spousta žáků hází odpadky na zemi. Všechny tyto věci způsobují, že naše škola není tak pěkná, jak by mohla být bez nic. Proto nás paní zástupkyně prosí, abychom apelovali na své spolužáky, aby se tak nechovali a aby pomohli k tomu, aby naše škola byla co nejlepší. Zároveň vybízí k zamyšlení nad tím, co by se s tím dalo dělat víc, což je náš úkol jak do příštího parlamentu, tak do našich třídnických hodin.Zápis č. 15 (21. prosince 2016)


Na dnešní schůzce jsme nejdříve vyhodnotili referendum o diskotéce, které proběhlo v pondělí na naší škole – celkem se referenda zúčastnilo 217 žáků, tedy téměř polovina školy. V 1.-4. třídách hlasovalo 186 dětí – 60 dětí bylo PROTI, 126 dětí bylo PRO diskotéku – diskotéka se tedy uskuteční.


Na druhém stupni byla účast slabší – hlasovalo celkem 31 žáků, z toho 9 bylo PRO diskotéku, 22 žáků bylo PROTI, diskotéka tedy neproběhne.


Diskotéka proběhne na konci školního roku. Dále jsme se věnovali krátce akcím, které nás čekají po Vánocích – hned 1. parlament po Vánocích, tedy ve středu 5. ledna proběhne schůzka parlamenťáků s paní zástupkyní, poté začneme připravovat Pohádkovou školu pro předškoláky.


Zbytek parlamentu jsme se věnovali už jen vánoční oslavě – rozdali jsme si dárky, povídali jsme si, zahráli jsme si hry…


Přeji všem parlamenťákům i všem ostatním žákům naší školy nádherné prožití svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší.Zápis č. 14 (14. prosince 2016)


Na začátku dnešní schůzky jsme se pro jistotu celý parlament podíval na naše internetové stránky a podívali jsme se na všechny záložky, které v sobě tyto stránky skrývají. Poté jsme popřáli naší člence Rebece k 10. narozeninám. Následně jsme si zopakovali, že máme urgovat soutěžící z Master Chefu, kteří ještě nedodali svůj recept, aby tak učinili.


Dále jsme si připomněli, že se zítra, to je ve čtvrtek 15. prosince bude konat sběr starého papíru, a také to, že příští týden v parlamentu proběhne vánoční besídka – každý tedy nechť přinese nějaký dáreček, který si někdo další vylosuje, uvítáme také vánoční cukroví a cokoliv na navození větší vánoční atmosféry.


Zbytek schůzky jsme poté věnovali plánování akcí na příští rok – shodli jsme se na tom, že v dubnu uskutečníme Pohádkovou školu pro předškoláky, kterou začneme připravovat už po jarních prázdninách. Poté jsme otevřeli téma diskotéky – protože jsme se nemohli rozhodnout, jestli ji letos uskutečnit, nebo ne, rozhodli jsme se, že uděláme referendum – každý žák školy dostane od svých parlamenťáků hlasovací lístek, který si podepíše, a kterým bude moct hlasovat v pondělí 19. prosince před ředitelnou.Zápis č. 13 (7. prosince 2016)


Dnešní schůzku jsme věnovali především reflexi Červené stužky a Master Chefu – obě dvě akce se moc povedli a určitě je ještě zopakujeme.

V další části schůzky jsme dělali kuchařku z Master Chefu, upravovali naši nástěnku, tvořili článek z Červené stužky i rozhlas.


Do příštího setkání máme za úkol popohnat týmy, které nám ještě nedodali svůj recept, abychom je mohli zařadit do kuchařky, a také se zeptat, jaké akce by chtěli žáci mít v příštím roce – přípravě akcí na další rok bude totiž věnována schůzka příští týden.


Za dva týdny nás pak bude čekat v parlamentu vánoční večírek, na který každý přineseme nějaký malý dáreček, který si pak odnese nějaký jiný parlamenťák – už nyní tedy můžeme začít vymýšlet, co to bude.Zápis č. 12 (21. listopadu 2016)


Dnešní schůzka byla věnována především posledním dolaďováním našich dvou velkých akcí – Červené stužky a Master Chefu. Pro Master Chef jsme vytvořili odměny pro soutěžící a také pochvaly, pro Červenou stužku, která proběhne už zítra, jsme vytvořili stánek, který bude sloužit k prodeji.

!!! UPOZORNĚNÍ PRO PARLAMENŤÁKY!!

Příští týden se schůzka výjimečně neuskuteční, další schůzka proběhne ve středu 7. prosince v 7 hodin ve školním klubu.

Zápis č. 11 (16. listopadu 2016)


Dnešní schůzku jsme věnovali třem velkým tématům – tím prvním byla příprava Master Chefu – vybrali jsme porotu, vymysleli jsme ceny a řekli jsme si všechny informace k tomu potřebné. Druhá část byla věnována přípravě Červené stužky, která proběhne příští týden v úterý před třídními schůzkami. Poslední část byla věnována tomu, co bychom chtěli změnit v Otrokovicích.


!!! UPOZORNĚNÍ PRO PARLAMENŤÁKY!!

Další schůzka se uskuteční výjimečně v pondělí 21. listopadu v 7 hodin ve školním klubu

Zápis č. 10 (9. listopadu 2016)


Dnešní schůzka se skládala ze dvou částí – nejdříve jsme se věnovali přípravě Master Chefu – řekli jsme si, kolik je zatím přihlášených týmů, rozmýšleli jsme, koho oslovit do poroty a také jsme vymýšleli, co by mohli získat vítězné týmy – vším se budeme rovněž zabývat na schůzce příští týden. Poté jsme si řekli informace z Městského parlamentu – už víme, že městské kolo Master Chefu proběhne ve středu 23. listopadu v prostorách Střední průmyslové školy, taky jsme se dále bavili o tom, že v rámci Městského parlamentu proběhne schůzka s panem starostou – proto jsme si dali za úkol zeptat se svých spolužáků, co jim vadí na Otrokovicích, nebo co by je zajímalo od pana starosty. Taky jsme si řekli, že zhodnotíme, co se změnilo na těch věcech, které jsme natáčeli v červnu, že se nám v Otrokovicích nelíbí. Druhou část schůzky jsme věnovali setkání s paní zástupkyní, jako se zástupcem vedení školy. Padaly dotazy jako Proč nenosí kuchařky na hlavách síťky, jestli by nemohly být v šatnách lavičky, jestli by se v bufetu nemohlo prodávat ovoce a zelenina nebo jestli by nemohly být ve všech třídách funkční hodiny, společně jsme si řekli, že hudbu místo zvonění nakonec nechceme a také, že bychom chtěli mít den naruby – tedy den, kdy budou žáci učit učitele.Zápis č. 9 (2. listopadu 2016)


Na dnešní schůzce jsme nejprve zhodnotili Halloweenskou stezku a poté jsme si řekli informace z Městského parlamentu. Následně jsme se pustili do přípravy akcí, které nás čekají v listopadu – prodej Červené stužky na podporu HIV nakaženým, která proběhne v úterý 22. listopadu před třídními schůzkami. Další akcí bude Master Chef, neboli soutěž ve vaření, která bude rozdělena pro mladší – od 3. do 5. třídy a pro starší od 6. do 9. třídy. Maximálně 4 členné týmy se mohou hlásit do pátku 11. listopadu u paní psycholožky, vaření proběhne v pátek 18. listopadu, přičemž týmy budou mít hodinu na uvaření svého pokrmu. Pro vítěze budou připraveny krásné ceny, vítěz starší kategorie postoupí do městského kola. Poslední akcí bude schůzka s paní ředitelkou – žáci tedy mohou do příštího týdne svým parlamenťákům dávat dotazy, které by je zajímali.Zápis č. 8 (24. října 2016)


I dnešní schůzka byla plně věnována přípravou Halloweenské stezky – řekli jsme si něco o kostýmech, která na stanovištích budeme mít, zopakovali jsme si, kde které stanoviště bude i co se bude na kterém stanovišti dělat. Poté už jsme zbytek času vyráběli dárky, které od nás děti dostanou a také výzdobu školy. Halloweenská stezka se uskuteční už příští pondělí 31. října, sraz pro všechny pomocníky je po obědě ve školním klubu.

Zápis č. 7 (19. října 2016)


Dnešní schůzka byla plně věnována přípravou Halloweenské stezky – dolaďovali jsme stanoviště, vymýšleli jsme hry, vyráběli jsme dárky, které od nás děti dostanou a také výzdobu, v čemž budeme pokračovat i příští týden.

!! UPOZORNĚNÍ!

Příští týden bude kvůli státnímu svátku přesunuta schůzka parlamentu na PONDĚLÍ, 7 HODIN RÁNO

Zápis č. 6 (12. října 2016)


Dnešní schůzku jsme zahájili informacemi – nejdříve jsme si připomněli, že se ve čtvrtek 13. října uskuteční sběr, který od loňského roku sbírají i parlamenťáci, kdy za vydělané peníze pojedeme na výlet. Poté jsme si připomněli, že dnes, tedy 12. října se uskuteční letošní první setkání městského parlamentu dětí a mládeže a v pondělí 17. října se pak uskuteční setkání krajského parlamentu – na obou budeme mít své zastoupení. Poté jsme popřáli naší člence, Marti Buchtové, která v neděli bude slavit narozeniny. Poté jsme se už plně věnovali přípravě Halloweenské stezky – přišlo celkem asi 20 dobrovolníků, takže nás celkem bude asi 50. Díky tomu jsme se rozdělili do 8 stanovišť, kdy si každé pro účastníky připraví jistě zajímavou soutěž.Zápis č. 5 (6. října 2016)


Dnešní schůzku jsme věnovali především plánování Halloweenské stezky, která proběhne v pondělí 31. října. Domluvili jsme se, že se uskuteční pro předškoláky a žáky prvních a druhých tříd. Starší děti bychom naopak chtěli oslovit s prosbou o zapojení se do této akce – pokud by nám někdo chtěl pomoci, schůzka dobrovolníků se uskuteční příští středu v 7:00 ve školním Klubu. Předem všem moc děkujeme.

Zápis č. 4 (26. září 2016)


Na dnešní schůzce jsme se věnovali plánování akcí na tento školní rok – nejdříve jsme probrali návrhy, jaké akce bychom mohli dělat, poté jsme se o každé akci pobavili zvlášť, jestli ji udělat, nebo ne, a nakonec jsme vymysleli zatím 5 akcí, které pro vás v tomto roce připravíme a další ještě budou přibývat – sledujte proto naši nástěnku ve škole i naše zápisy, abyste se o všech akcích včas dozvěděli.Zápis č. 3 (21. září 2016)


Na této schůzce jsme dovolili zbytek funkcí – nástěnkáře a článkaře a také jsme zvolili nové funkce – spojky – a to pro třídy, které zastoupení v parlamentu nemají.

Poté jsme se začali bavit o akcích na tento školní rok a rovněž jsme uskutečnili první hlášení v tomto školním roce.

!! UPOZORNĚNÍ!

Příští týden bude kvůli státnímu svátku přesunuta schůzka parlamentu na PONDĚLÍ, 7 HODIN RÁNO

Zápis č. 2 (14. září 2016)


Na této schůzce jsme se nejdříve navzájem seznámili – jak se jmenujeme a ze které jsme třídy. Následně jsme si řekli, proč chceme chodit do parlamentu a co od toho čekáme. Poté už následovaly volby – za předsedkyni byla zvolena jednohlasně Lucka Koberová, místopředsedkyní se po volbách stala Katka Nekorancová. Fotografy a kronikáři se stali Oliver Dorňák, Ondra Janiš a Nelča Ondřejová, grafikem se stal Matěj Pavlištík a Dan Valčík a rozhlasáři byli zvoleni Zuzka Kuršová, Barča Valčíková, Sofinka Dvorská a Kačka. Další týden budeme volit ještě nástěnkáře a článkaře a poté už pomalu začneme plánovat akce na tento školní rok.Zápis č. 1 (7. září 2016)


Dne 7. září 2016 se konala první schůzka školního žákovského parlamentu v letošním školním roce. Celkově se nás sešlo 27, což je krásný počet, přesto nás ještě ale pár chybělo.


Náplní této schůzky bylo především dohodnutí termínu setkávání se – společně jsme se domluvili, že schůzky pro tento školní rok budou probíhat opět vždy ve středu, v 7 hodin ráno ve školním klubu.


Následně jsme si představili jednotlivé funkce samosprávy parlamentu (předseda, místopředseda, zástupce v mětském parlamentu, článkař, grafik, zapisovatel zápisu, zapisovatel na web, nástěnkář, fotograf a kronikář) – tyto funkce budeme volit na příští schůzce, a proto si děti mají za tento týden promyslet, kterou z nich by chtěly zastávat.