#

Zápisy ze schůzek 2017/18

Zápis č. 25 (12. června 2018)


Dnešní schůzku jsme věnovali nejdříve připomenutí informací ohledně školního výletu a poté jsme se už věnovali závěru školního roku – podívali jsme se na video, které naši členové připravili na Setkání parlamentů, zhodnotili jsme uplynulý rok i jsme nakousli, co nás všechno čeká v příštím školním roce.


Toto byla naše poslední schůzka v tomto školním roce, a proto bychom rádi poděkovali všem, kteří nám za celý školní rok pomáhali, nebo se účastnili našich akcí.


PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINYZápis č. 24 (5. června 2018)


Na začátku dnešní schůzky jsme zhodnotili Den šílených účesů a vybrali jsme ty nejšílenější z nich.

Všem vítězům moc blahopřejeme a všem ostatním moc děkujeme za účast!


Dále jsme si připomněli zítřejší sbírku pro útulek pro pejsky a kočičky na Vršavě, kterou letos opět pořádá třída 3.B, a také zítřejší setkání parlamenťáků v Experimentáriu.


Příští schůzka bude naší poslední schůzkou v tomto školním roce, na které zhodnotíme celý uplynulý rok.Zápis č. 23 (29. května 2018)


Na začátku dnešní schůzky jsme zhodnotili Barevný týden – myslíme si, že se akce moc povedla, a řekli jsme si, jak ještě více bychom ji mohli vylepšit v příštím školním roce.


Dále jsme doplánovali Den šílených účesů – řekli jsme si, že i letos budeme ty nejšílenější vyhodnocovat a oceňovat. Kromě toho jsme si také řekli další informace k Setkání parlamentů příští týden.


Poslední věcí byla informace o sbírce pro útulek pro pejsky a kočičky na Vršavě, kterou letos opět pořádá třída 3.B – příští středu, tedy 6.6. můžete přinést různé pamlsky, nebo další potřeby pro zvířátka ke třídě 3.B. Kromě toho si za 20 Kč budete moct koupit velkou sušenky, přičemž výtěžek z prodeje půjde také pro zvířátka. Všem moc děkujeme!Zápis č. 22 (22. května 2018)


První část dnešní schůzky jsme se věnovali zhodnocení diskotéky – akci považujeme za zdařilou a určitě ji budeme chtít zopakovat i v dalším školním roce. Řekli jsme si, co chceme zachovat, co bychom chtěli změnit pro příště.


Dále jsme se věnovali informacím o školním výletě, o akci Usměj se, o Barevném týdnu a také jsme si rozdali plakátky na Den šílených účesů.


Do příště máme popřemýšlet, co bychom ještě chtěli zvládnout do konce školního roku – a o tom se pobavíme na další schůzce.Zápis č. 21 (15. května 2018)


Na začátku dnešní schůzky jsme si řekli informace o výletě našeho parlamentu, který se uskuteční v pátek 15. června. Poté jsme si rozdali plakátky a řekli informace k Barevnému týdnu, který se uskuteční příští týden. Zbytek schůzky jsme se rozdělili do tří skupin – jedna dodělávala poslední věci k Diskotéce, druhá pokračovala ve videu na Setkání parlamentů a třetí dělala plakátek na Den šílených účesů.Zápis č. 20 (24. dubna 2018)


Dnešní schůzku jsme věnovali především přípravě diskotéky – část dětí připravovala tombolu, druhá část výzdobu. Protože jsou následující 2 úterý státní svátky, sejdeme se zase až 15. května, a proto jsme už nyní dělali plakátek na Barevný týden a pokračovali jsme v přípravě prezentace na Setkání parlamentů.

Zápis č. 19 (17. dubna 2018)


Na dnešní schůzce jsme nejprve dořešili výlet a poté jsme se rozdělili do tří pracovních skupin: jedna skupina připravovala prezentaci na setkání parlamentů, druhá připravovala výzdobu na diskotéku a třetí připravovala tombolu.

Stále ještě hledáme pomocníky, kteří by nám na diskotéce chtěli pomoct – kdo by měl zájem, ať přijde na naši další schůzku. Stejně tak stále ještě sbíráme dary do tomboly.

Zápis č. 18 (10. dubna 2018)


Dnešní schůzku jsme zahájili informacemi z Městského parlamentu – upřesnili jsme si informace ohledně zítřejší akce Ukliďme Česko a zvolili jsme si zástupce na Setkání parlamentů, které se uskuteční ve středu 6.6. v Experimentáriu. Poté jsme určili termín Barevného týdne, včetně rozložení barev na jednotlivé dny, a termín Dne šílených účesů.


Následně jsme se věnovali plánování výletu – aktuálně máme 3 návrhy, které do příští schůzky prověříme, do příští schůzky také každý parlamenťák zjistí termín jejich třídního výletu.


Konec schůzky jsme věnovali přípravě diskotéky – především dělení funkcí. Na příští schůzku už mají přijít všichni ti, kteří by na diskotéce chtěli pomoct.Zápis č. 17 (3. dubna 2018)


Na dnešní schůzce jsme si nejdříve určili termín diskotéky – a to v pátek 18. května, téma zůstává „Pyžamová párty“. Do další schůzky máme popřemýšlet, kdo si vezme na starost jakou funkci a příští týden bychom v přípravě diskotéky pokračovali. Dále jsme se bavili o akci Ukliďme Česko, která se uskuteční už příští středu. Kdo by se chtěl této akce zúčastnit, má možnost ještě do zítřka odevzdat návratku.


Poté jsme začali řešit akce, které nás čekají do konce školního roku – zůstává úkol zamyslet se nad tím kdy a kam bychom chtěli jet na školní výlet. Kromě toho se do konce školního roku uskuteční ještě Barevný týden, Den šílených účesů a také Setkání otrokovických školních žákovských parlamentů.Zápis č. 16 (27. března 2018)


Vzhledem k tomu, že to byla první schůzka s paní psycholožkou poté, co se vrátila po nemoci, věnovali jsme se především shrnutí a zhodnocení uplynulých dvou měsíců – nejdříve akce Usměj se, také akce Vyhraj lístky na Slzu a nakonec Pohádkové školy. Poslední akcí byla Pohádková škola, kterou hodnotíme jako úspěšnou, přesto jsme si řekli, co bychom mohli v příštím roce ještě vylepšit.


Dalším tématem, o kterém jsme mluvili bylo, jak dostat naše akce více do povědomí našich žáků – řekli jsme si, že plakátky i rozhlas jsou neefektivní, a proto nejvíce dá opravdu ústní povídání o akcích parlamenťáky.


Dále jsme se bavili o akci Ukliďme Česko – kdo se chce zúčastnit, ať si přijde za paní psycholožkou pro návratku, také jsme se shodli, že diskotéka bude – na příští schůzce si řekneme termín. Dále se máme také do příštího týdne zamyslet, kdy a kam bychom chtěli na výlet a také, co vše bychom ještě chtěli stihnout do konce školního roku.Zápis č. 15 (16. ledna 2018)


Dnešní schůzku jsme věnovali především přípravě diskotéky – dolaďovali jsme ještě věci, které bylo potřeba dořešit.
V další části jsme se věnovali informacím z Městského parlamentu, konkrétně akci Usměj se – o které si více řekneme další týden.
Poslední část jsme věnovali přípravě soutěže o lístky na koncert skupiny Slza.

Zápis č. 14 (9. ledna 2018)


Začátek dnešní schůzky jsme věnovali zhodnocení zpívání v Senioru – akci považujeme za úspěšnou a moc rádi ji ještě někdy zopakujeme – do příští schůzky máme tedy každý za úkol vymyslet, s čím bychom tam mohli opět přijít a kdy (například nějaké tvoření, nebo hraní her..).


Poté jsme se už naplno věnovali přípravě diskotéky – rozdělili jsme si funkce, rozdali jsme si plakátky, vymysleli jsme systém tomboly. Do příště máme za úkol oslovovat dobrovolníky, kteří by nám na diskotéce chtěli pomoci – ti lidé ať přijdou na příští schůzku parlamentu. Prvostupňáci si do příštího úterý mohou napsat, jaké písničky by chtěli na diskotéce zahrát a všichni žáci naší školy nám do příští schůzky mohou nosit dárky do tomboly.


Na příští schůzce ještě doladíme bufet (co a kolik toho budeme nakupovat), obsadíme ještě nějaké funkce na diskotéce (spojky, registrace) a doděláme další detaily.


Také jsme se bavili o tom, že jsme jako cena získali vstupenky na koncert skupiny Slza, takže je na nás, abychom vymysleli nějakou soutěž, v rámci které tyto vstupenky věnujeme. A pořád také zůstává úkol zeptat se, jestli někdo neví o někom, kdo by mohl náš parlament sponzorovat.


Poslední věcí byl Teplákový den, který se uskuteční v úterý 16. ledna přijďte tedy všichni do školy v teplácích a nezapomeňte o velké přestávce přijít před ředitelnu, a bychom mohli udělat společnou fotku.Zápis č. 13 (12. prosince 2017)


Dnešní schůzku jsme se rozdělily na 2 skupiny – první skupina se věnovala přípravě novoročního zpívání v Senioru, druhá skupina se věnovala přípravě diskotéky – především výzdobě a tombole.


UPOZORNĚNÍ PRO PARLAMENŤÁKY!!


Příští úterý se sejdou pouze ti žáci, kteří se nahlásili na zpívání v Senioru, celý parlament se sejde až po Novém roce, tedy v úterý 9. ledna.


Přejeme všem krásné vánoční svátky a ¨jen to nejlepší do nového roku 2018.Zápis č. 12 (5. listopadu 2017)


Na dnešní schůzce jsme nejdříve probírali akci Majsteršéf, na kterém se tým z naší školy umístil na krásném 3. místě – řekli jsme si, co by se do příště mohlo změnit a co za informace předat do Městského parlamentu. Dále jsme si řekli, že v příštím roce budeme místo Červené stužky pomáhat sbírce „Světluška“. V další části jsme si povídali o tom, jestli bychom měli zájem oslovovat sponzory, kteří by pomohli s naší činností, nebo jestli například uděláme na diskotéce tombolu – toto rozhodneme na další schůzce. Také jsme si odhlasovali, že před Vánocemi na schůzce si uděláme vánoční besídku. Zbytek schůzky jsme věnovali přípravě novoročního koledování v Senioru.Zápis č. 11 (28. listopadu 2017)


Na dnešní schůzce jsme probírali diskotéku, paralelně pak dobrý skutek v Senioru a dodělávali jsme nástěnku. Pro dobrý skutek jsme vybrali písně a básničky a od příštího týdně to začněme dávat dohromady. U diskotéky jsme si odhlasovali, že bude pro 1.-5. třídu, tématem bude Pyžamová párty a uskuteční se v jídelně 26.1. od 15 do 16:30. Poté jsme si rozdělovali role, co kdo bude mít na diskotéce na starost.Zápis č. 10 (21. listopadu 2017)


Dnešní schůzku jsme nejdříve doplánovali sbírku Červená stužka, která se uskuteční již dnes odpoledne v průběhu třídních schůzek. Dále jsme si řekli informace z Městského parlamentu – říkali jsme si, že aktuálně plánujeme akce na další čtvrtletí, takže kdyby měl někdo nějaký nápad, může s ním přijít. Zbytek schůzky jsme se rozdělili na 3 skupiny – část dodělávala nástěnku, část se věnovala přípravě vánočního koledování a část řešila diskotéku.Zápis č. 9 (14. listopadu 2017)


Na dnešní schůzce jsme pokračovali s přípravou sbírky Červená stužka – doladili jsme skupinky, které budou stužky prodávat, a začali jsme připravovat stánek, který dokončíme příští týden. Rovněž jsme dodělali plakátek na tuto akci.


Dále jsme plánovali akci Dobrý skutek, která se uskuteční ve čtvrtek 4.1. od 13:15 do 15:15.- od příštího týdne začneme řešit pásmo, se kterým do Senioru půjdeme, a proto zveme na další schůzku parlamentu všechny děti, které by se chtěly této akce zúčastnit.


Poslední akcí, kterou jsme řešili, byla diskotéka – odhlasovali jsme, že téma bude „pyžamová párty“. Kromě toho jsme určili moderátory této akce i lidi, kteří budou mít na starost hry pro děti.


Zbytek schůzky jsme dodělávali nástěnku.Zápis č. 8 (7. listopadu 2017)


Na dnešní schůzce jsme nejdříve řešili akci z Městského parlamentu dětí a mládeže Otrokovice – anketu o logo MPDMO. Žáci jej mohou buď nakreslit na papír, nebo utvořit na počítači a nejpozději v pondělí 13.11. jej odevzdat svým parlamenťákům nebo třídním učitelům.


Další akcí, kterou jsme dolaďovali, je sbírka Červená stužka – řekli jsme si, že uděláme plakátek, který vytvoříme do příštího týdne a vyvěsíme ho po škole a na internet.


Konkrétnější podobu dostává také naše zpívání pro seniory – navštívíme je ve čtvrtek 4.1. od 14 hodin – do příštího týdne se podíváme na písničky i na básničky, se kterými bychom za nimi mohli přijít a taky se zeptáme, jestli by nám v hodinách výtvarné výchovy nepomohli s výrobou přáníček. Poslední akcí, kterou jsme si potvrdili, je diskotéka, která proběhne v pátek 26. ledna ve školní jídelně.Zápis č. 7 (31. října 2017)


Dnešní schůzku jsme dávali konkrétnější podobu našim akcím – tou nejbližší je sbírka Červená stužka, která se uskuteční v úterý 21. listopadu odpoledne – rozdělili jsme se do skupin, které budou tuto stužku nabízet rodičům před třídními schůzkami. Další akcí, která se uskuteční, je vánoční Dobrý skutek – rozhodli jsme se, že půjdeme navštívit klienty Senioru, a to pravděpodobně v úterý 7. prosince odpoledne. Do příštího týdne se máme rozhodnout, s čím za nimi přijdeme. V lednu nás pak čeká diskotéka, a to pravděpodobně v pátek 26. ledna – bližší informace budeme dolaďovat na dalších schůzkách.Zápis č. 6 (17. října 2017)


I dnešní schůzku jsme věnovali plánování akcí na tento školní rok. Podrobněji jsme rozebrali ty akce, které jsme si už minulý odhlasovali a určili jsme, kdy je uskutečníme. K tomu jsme přidali další akce, jako třeba například Pyžamový den. Jednou z akcí, která se může uskutečnit, je již tradiční diskotéka pro 1. stupeň – všichni žáci od 1. do 5. tříd mají možnost se vyjádřit svým parlamenťákům do příštího úterý, na základě toho se poté rozhodneme, jestli se diskotéka uskuteční, či nikoliv.Zápis č. 5 (9. října 2017)


Dnešní schůzku jsme věnovali plánování akcí na tento školní rok – ze svých tříd jsme získali spoustu námětů na akce, co bychom mohli uspořádat. Tyto náměty jsme řádně probrali a společně jsme naplánovali celoroční plán – těšit se můžete třeba na Teplákový den, Barevný týden, Pohádkovou stezku, sbírku pro zvířátka, Filmový den, Velikonoční dílničky, sbírku Červená stužka, celoškolní šifrovací soutěž, vánoční dobrý skutek.Zápis č. 4 (2. října 2017)


Na začátku dnešní schůzky jsme dovolili zbytek funkcí žákovské samosprávy našeho parlamentu. Poté se jednotlivé skupinky rozdělily a domlouvaly se na své práci. Nakonec jsme se domluvili, že do příští schůzky budeme sbírat nápady na akce, které uskutečníme v tomto školním roce – proto pokud máte nějaký tip, co za akci bychom mohli uspořádat, neváhejte a do pondělí ji sdělte svému parlamenťákovi.


!!! UPOZORNĚNÍ!!!

PŘÍŠTÍ TÝDEN SE SCHŮZKA USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ V 7 HODIN RÁNO!!!

Zápis č. 3 (25. září 2017)


Dnešní schůzka byla plná voleb – volili jsme totiž školní žákovskou samosprávu našeho parlamentu. Po předvolebních proslovech i následných dotazech byla předsedkyní zvolena Kačka Nekorancová a jejími dvěma místopředsedy Klárka Růžičková a Peťa Hartmann. Dále jsme volili zástupce našeho parlamentu do městského parlamentu, o které je letos nebývalý zájem, rozhlasáře, grafiky, fotografy a spojky do mladších tříd, ve kterých ještě nemáme zástupce parlamentu. Na příští schůzce nás čeká ještě dovolení nástěnkářů a článkařů.


!!! UPOZORNĚNÍ!!!

PŘÍŠTÍ TÝDEN SE SCHŮZKA USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ V 7 HODIN RÁNO!!!

Zápis č. 2 (19. září 2017)


Na této schůzce jsme se nejdříve navzájem seznámili – jak se jmenujeme a ze které jsme třídy.

Následně jsme si představili jednotlivé funkce samosprávy parlamentu (předseda, místopředseda, zástupce v mětském parlamentu, článkař, grafik, nástěnkář, fotograf a kronikář) – tyto funkce budeme volit na příští schůzce, a proto si děti mají za tento týden promyslet, kterou z nich by chtěly zastávat.


!!! UPOZORNĚNÍ!!!


PŘÍŠTÍ 3 TÝDNY SE SCHŮZKY USKUTEČNÍ VÝJIMEČNĚ V PONDĚLÍ V 7 HODIN RÁNO!!!Zápis č. 1 (13. září 2017)


Dne 13. září 2017 se konala první schůzka školního žákovského parlamentu v letošním školním roce.

Náplní této schůzky bylo především dohodnutí termínu setkávání se – společně jsme se domluvili, že schůzky pro tento školní rok budou probíhat vždy v úterý v 7 hodin ráno ve školním klubu.