#

Školní žákovský parlament

Co je to školní žákovský parlament?

Školní žákovský parlament (ŠŽP) je tvořen zástupci tříd od třetího do devátého ročníku – parlamenťáky. Členové ŠŽP se aktivně účastní na dění školy – jsou aktivními prostředníky mezi žáky a pedagogickým sborem: sbírají podněty a připomínky od svých spolužáků, nebojí se vymýšlet své vlastní podněty a připomínky a ty přednáší vedení školy, které jsou dle možností školy realizovány.

Dále je obsahem činnosti spolupráce mezi dětmi napříč ročníky, pořádání zajímavých sportovních a jiných aktivit a pomoc při organizování akcí, vedení nástěnky s informacemi pro žáky, pravidelné rozhlasové vysílání a další…

Kdy a kde se ŠŽP schází?

1x týdně v úterý v 7 hodin ráno ve školním klubu

Kdo může být Parlamenťák?

Parlamenťák je člen ŠŽP – z každé třídy (od třetí do deváté třídy) jsou voleni parlamenťáci jako zástupci své třídy. Parlamenťák je zodpovědný, spolehlivý, samostatný a nadšený člověk, který chce něco dělat a něco změnit.

Jak funguje ŠŽP?

ŠŽP je žákovskou organizací, jež koordinuje pedagogický pracovník. V ŠŽP je ustanovena samospráva – parlamenťáky je volen předseda a místopředseda, dále jsou určeni nástěnkáři, fotografové, grafici, zapisovatelé, kronikáři, rozhlasáři, docházkáři… každý pak vykonává svoji funkci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Představení práce za minulé školní roky:

Prezentace 16-17 (.pdf)

Prezentace_15-16 (.pdf)

Prezentace 14-15 (.pdf)