#

1.1. O historii školy

Dne 18. října 1932 bylo započato hloubení základů a dne 28. října byl slavnostně položen pamětní kámen do základů nové budovy měšťanské školy. Pod pamětní kámen byly v měděné rource vloženy dva pergamenové papíry, a to jeden se stručným popisem Otrokovic s vylíčením tehdejších poměrů a jeden pamětní list se slovy Františka Palackého, která nabádala ke vzdělanosti národa.[gallery orderby="title"]

Neděle 10. září 1933 – sváteční den nejen pro Otrokovice, ale i pro celé okolí. Toho dne byla slavnostně otevřena nová měšťanská škola, která do té doby měla své třídy v obecné škole na náměstí u kostela. Byla to ve své době moderní škola a na jejím vzniku měla svůj podíl i firma Baťa, která přispěla svým nemalým sponzorským darem. Žákům zde byly otevírány brány k vědění a rozvíjeny jejich charakterové vlastnosti. Vykazovali bohatou činnost na úseku kulturním a společenském, jak to dokládají zdařilé akce – besídky, koncerty, divadelní představení, výstavky žákovských prací, sportovní a tělovýchovná vystoupení. Prvním ředitelem samostatné měšťanské školy se stal pan Metoděj Dostál. Zajímavostí je, že v té době bylo běžně ve třídách až 45 žáků.

A tak šla léta, někdy lepší, jindy horší. Ve škole se vystřídalo mnoho vynikajících pedagogů, nadaných a pracovitých dětí. V 70. letech minulého století tehdy Komenského škola navázala úzkou spolupráci s Moravanem Otrokovice či s herci pražského Divadla na Vinohradech. V 80. letech vznikla z důvodu výstavby sídliště Střed potřeba další školy. V té době probíhala výuka 1. stupně ZŠ stále ještě ve staré škole na náměstí u kostela v poměrně již nevyhovujících podmínkách.

1. září 1988 se proto slavnostně otevřely dveře zbrusu nové, moderní školy, kde se začali vzdělávat žáci 2. stupně, zatímco žáci 1. stupně ZŠ se přestěhovali do budovy bývalé měšťanské školy. Vše přítomné přivítala ředitelka školy paní Věra Aujeská.

Zajímavou akcí školy se stala v roce 1998 možnost oslavit dvojí narozeniny – 65. výročí otevření měšťanské školy a zároveň 10. výročí vzniku nové školy, která nese jméno prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka.