#

Recyklohraní

aneb Ukliďme si svět


Hra pro školy pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Škola získává díky aktivní účasti v projektu body jako formu ohodnocení. Za získané body pak máme možnost vybírat si z katalogu zajímavé ceny. Pořídili jsme tak již například tři stoly pro stolní tenis, čtyři digitální fotoaparáty, hrací stůl, mnoho deskových her, sportovní náčiní pro stolní tenis, badminton… atd. V nabídce katalogu jsou také odměny charakteru školních pomůcek, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků. Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.


Věříme, že prvky environmentální výchovy, které se snažíme do výuky zařazovat, nejsou pro naše žáky hluchým pojmem.

Více informací naleznete na stránkách www.recyklohrani.cz

Zpracovala Mgr. Kateřina Skochová