#

Jeden svět na školách

V rámci učiva v oblasti Člověk a společnost o novodobých dějinách je naše škola již několik let zapojena do celostátního projektu Jeden svět na školách – dokumentární filmy o československých dějinách, který pořádá organizace Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí. Realizace projektu spočívá v promítnutí vybraného dokumentárního filmu na různá zajímavá témata, která se většinou věnují období komunistické éry. Po projekci následuje beseda s pozvaným pamětníkem, který žákům přiblíží vlastní zkušenosti a zážitky z doby, kdy byli lidé pro své názory a přesvědčení režimem pronásledováni.


Osobnosti, které u nás besedovaly: p. O. Lapčíková, p. A. Černý, p. Tichý, A. Bajaja

V minulých letech žáci naší školy viděli filmy:

Sladké století – vyprávění A. Palkoskové

Případ Dr. Horáková – o procesu s odpůrci komunistického režimu

Kauza Uherské Hradiště – výpovědi vězňů o týrání a mučení

Postavení mimo hru – o hokejovém reprezentačním týmu

Pavel Tigrid – Evropan – o životě jednoho z nejvýznamnějších československých emigrantů

Nikomu jsem neublížil – o příčinách a motivech kolaborace s StB

 

Podrobnosti o tomto projektu se dovíte na www.jedensvetnaskolach.cz, www.clovekvtisni.cz

Zpracovala Mgr. P. Herentinová

Školní rok 2012/2013


I v tomto školním roce jsme se jako již tradičně zapojili do celostátního projektu Příběhy bezpráví – filmy o československých dějinách.


Letos byl z bohaté nabídky vybrán film režiséra Pavla Křemena Nikomu jsem neublížil. Zamýšlel se nad otázkou, proč se řadoví občané v komunistické době v takovém množství zaprodávali režimu a jaké byly nejčastější motivy kolaborace. Také se snaží odpovědět na to, jak své činy tito lidé hodnotí s odstupem doby dnes. Dokument Pavla Křemena přesvědčivě ukazuje, jak pokoutně a sofistikovaně korumpoval totalitní režim lidské charaktery.


Na promítání filmu navázala beseda s velmi vzácným a mimořádným hostem, publicistou a spisovatelem panem Antonínem Bajajou, který se ve svých knihách věnuje převážně příběhům z našeho kraje. Své vyprávění zahájil budovatelskými písněmi z padesátých let, jejichž hraný optimismus ostře kontrastoval se životními tragédiemi obyčejných lidí, kteří se z různých důvodů znelíbili režimu. Žákům devátého ročníku připravil také neopakovatelný zážitek v podobě autorské četby z knih Na krásné modré Dřevnici a Duely. Své poutavé vyprávění zakončil apelem na nebezpečí různých jiných současných „totalit“, např. vlády konzumu a všudypřítomných reklam. Vyprávění pana Bajaji žáky velmi zaujalo a během ní se v učebně vytvořila milá a příjemná atmosféra.


[nggallery id=273]


Chtěli bychom věřit, že toto milé setkání nebylo poslední a že se ještě někdy podaří uskutečnit další podobnou besedu v naší škole.


Celý tento projekt znovu přispěl k lepší informovanosti mladé generace o československých novodobých dějinách a napomohl žákům k utváření vlastních postojů a názorů.


Zapsala Mgr. Pavlína Herentinová