#

Mapa školy 2017/18

Ve školním roce 2017/2018 naše škola využila příležitost získat zpětnou vazbu od různých skupin respondentů v dotazníkovém šetření Mapa školy. V souhrnu Vám předkládáme výsledky v přehledném souboru grafů a tabulek, které jsou doplněny o srovnání s ostatními zapojenými školami.


Souhrn (pdf)


Analytická zpráva nám poskytla cenné informace se kterými budeme pracovat. Podrobnější zpráva je uložena k nahlédnutí u ředitelky školy.


Zapsala Mgr. Ivana Bezděková, ZŘŠ