#

Konzultační hodiny, kontakt

Vzhledem k tomu, že se v průběhu dne vyskytuji různě v prostorách školy (práce se třídou, náslechy ve vyučování), může se stát, že v době konzultačních hodin nebudu ve své pracovně přítomna.

Proto doporučuji si konzultace vždy předem telefonicky, e-mailem, nebo osobně domluvit, abych Vám mohla věnovat plnou pozornost.

V případě potřeby je možné mi rovněž zanechat vzkaz ve schránce u mých dveří – najdete mě v 1. patře naproti kanceláří vedení školy.

Kontakt:

email: psycholog@zsotrtgm.cz
telefon: 576 771 660

Zapsala Mgr. Klára Seidlová