#

Alergeny

S účinností od 13. 12. 2014 je školní jídelna ZŠ TGM povinna označovat u jednotlivých jídel příslušné alergenní složky (Vyhláška 113/2005 Sb., příslušné právní předpisy EU)


Označení nebalených potravin - zhotovených pokrmů ve školních jídelnách


Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd.


Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká. Zákonné ustanovení určuje „ jasně a zřetelně označit “, není nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném v seznamu legislativně značených alergenů.


Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo jeho zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování žáků podle jednotlivých kategorií a výživových norem.


Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen, v blízkosti jídelního lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.


seznam alergenů (pdf)


Zapsala Ludmila Husárová, vedoucí ŠJ