#

Zahájení školního roku 2021/2022 –  středa 1. září 2021


ZÁKLADNÍ  ŠKOLA T.G.MASARYKA  OTROKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zahájení školního roku 2021/2022 -  středa 1. září 2021

1. ročník

Slavnostní zahájení pro prvňáčky a jejich rodiče bude v 8:30 hodin před budovou školy. V případě nepříznivého počasí ve školní jídelně.

U hlavního vchodu do školy vás přivítají, v rámci projektu „Můj deváťák“, žáci 9. ročníku.

Předpokládané ukončení prvního dne bude v 10.00 hodin.

Žáci si s sebou přinesou pouze prázdnou aktovku na učebnice a pouzdro.                                                                                                                                                                                                                 

2. – 9. ročník

Žáci se sejdou ve svých kmenových třídách, proběhnou dvě vyučovací hodiny,

od 8:00 – 9:40 hodin. Žáci si přinesou s sebou přezůvky a psací potřeby.

Od 2. září 2021 bude vyučování probíhat dle pokynů třídních učitelů.

třídatřídní učitel/kačíslo učebny
I. AMgr. Blanka Zapletalová103
I. BMgr. Dana Gottvald Králíková128
II. AMgr. Soňa Kubějová125
II. BMgr. Lenka Marčíková119
III. AMgr. Richard Fritscher229
III. BMgr. Stanislava Popelková223
III. CMgr. Lenka Rybenská126
IV. AMgr. Sylva Kunderová118
IV. BMgr. Kateřina Skochová230
V. AMgr. Šárka Fránková Chytilová222
V. BMgr. Lenka Chytilová, KP217
VI. AMgr. Jana Melichárková107
VI. BMgr. Iveta Plšková301
VI. CMgr. Hana Pavlištíková310
VII. A Mgr. Simona Holubová, DiS.114
VII. BLukáš Petřík304
VIII. AMgr. Jan Fojtík210
VIII. BMgr. Lukáš Macek218
IX. AMgr. Barbora Huňková207
IX. BBc.et Mgr. Pavlína Herentinová209
IX. CMgr. Lucie Orlovská308

Provoz školní družiny

1. září 2021

Provoz před vyučováním od 7:00 do 7:40 hod., po vyučování do 12:00 hodin.

Od 2. září 2021 - pravidelný provoz ŠD

Ranní ŠD                             6:00 – 7:40 hod.

Odpolední ŠD                   11:40 – 16:30 hod.

Provoz školní jídelny

1. září 2021

Výdej obědů bude od 11.00 – 12.00 hodin.

Vážení rodiče,

prosím, seznamte se s vnitřním řádem školní jídelny. Přihlášky ke stravnému, přihlašovací heslo a jméno pro on-line objednávání obědů obdrží vaše dítě od třídních učitelů. Vyplněné přihlášky ke stravování donesou zpět opět třídním učitelům.

Výběr za stravné a čipy na měsíc září bude probíhat:

30. 8.2021                         8.00  - 10.00 hod.           

31. 8.2021                         8.00 -  10.00 hod.

1. 9.2021                           7.00  - 10.00 hod.

2. 9.2021                           7.00 -     8.00 hod.          

3. 9.2021                           7.00 -    8.00 hod.

POZOR!

ISIC karty vedoucí školní jídelny nezařizuje, v případě potřeby se obracejte na Mgr. Jana Fojtíka.

Další podrobné informace čtěte na stránkách školy.

Preventivní screeningové testování

Podle pokynů MŠMT proběhne preventivní screeningové testování žáků v následujících termínech:

1. září 2021 u žáků 2. – 9. ročníku

2. září 2021 u žáků 1. ročníku

6. a 9. září 2021 u žáků všech ročníků

Škola zvolila formu antigenních testů, žáci však mohou být otestování i jiným (vlastním) zakoupeným antigenním testem.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Tyto skutečnosti musí být písemně doloženy zákonným zástupcem žáka.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech musí žáci nosit roušky/ respirátory.

V Otrokovicích 24. 8. 2021                                                                                    Mgr. Marta Zakopalová

                                                                                                                                                    ředitelka školy