#

Úspěch na chemické olympiádě

Martina Buchtová (z 9.B) reprezentovala naši školu v regionálním finále prestižní chemické soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky.

Na třetí kolo této soutěže, které se uskutečnilo na Střední průmyslové škole v Otrokovicích v úterý 15. března 2022, se připravila velmi poctivě. Tématem laboratorní práce byla titrační neutralizační analýza. Obtížné téma, které se na základních školách neučí nebo se učí jen velmi okrajově. Martina musela například stanovovat objem látek o dané koncentraci, sestavovat rovnice neutralizace, titrovat, počítat látkovou koncentraci roztoků a řešit úlohy o překyselení žaludku. To vše završila pečlivou prací v laboratoři. A jak se jí vedlo? Výborně. Martina ztratila v celém regionálním finále pouze čtyři body a v součtu druhého a třetího kola obsadila nádherné 12. místo. Celkem se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 680 žáků Zlínského kraje a naše škola si odnáší umístění umístění v prestižní dvanáctce. Děkujeme Martině za perfektní reprezentaci školy. Blahopřejeme!