#

Vnitřní řád školní družiny

Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace podle § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění, vydává tento Vnitřní řád školní družiny Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, jako její vnitřní předpis.