#

Směrnice o úplatě ve ŠD

Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění a § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání , v posledním znění, vydává tuto Směrnici o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině, jako její vnitřní předpis.