#

Družina

Školní družina je školským zařízením, které je jakousi meziúrovní mezi edukačním působením ve škole, potažmo ve vyučování, a výchovou v rodině. Smyslem a účelem ŠD není pouze zaopatření výchovného procesu, kterýmž dochází k dotváření osobnosti účastníka a k rozvoji a posílení kompetencí, ale i smysluplné vyplnění volného času, či primární prevence negativních jevů vyskytujících se ve společnosti.


Oddělení školní družiny 2021 (PDF/A)


Ranní a závěrečná školní družina 2021 (PDF/A)


Rozpis pobytu účastníků družiny ve venkovních prostorách (PDF/A)


Rozpis stravování ve školní jídelně  (PDF/A)


Kontaktní telefon: 607 097 683Zdravý pohyb do škol


Od 17. 9. 2012 je do ŠD začleněn projekt Zdravý pohyb do škol. Jedná se o projekt, který bude probíhat ve spolupráci se zřizovatelem školy.

Cíl projektu

  • vytvoření a upevnění návyku pravidelného cvičení a kladného vztahu k němu

  • zajištění všestranného funkčního a pohybového rozvoje


Paní vychovatelky budou spolupracovat s trenéry, kteří mají vypracovaný podrobný rozpis tréninkových hodin.

Rozpis 2020/2021